Клиенти

Повече информация

Клиентите за нас

Избрахме Microsoft Dynamics NAV, защото е цялостно решение, което обхваща всички процеси от POS терминала, през телемаркетинга и продажбите до пълния анализ на дейността чрез детайлни справки и анализи."

 

Елка Каменова, Председател на УС на Кооперация Панда

Бързооборотни стоки

 

FMCG

Търговията с бързооборотни стоки е сложен ритейл сегмент, поради високите очаквания, свързани с осигуряване на непрекъсната наличност на стоките, които клиентите търсят. Търговците на дребно са изправени пред предизвикателството да поддържат оптималното количество продукти и селекции от тях, вариращи от няколко стотин в кварталния супермаркет до няколко хиляди в различните вериги хипермаркети.

 

Изключително важно значение за съществуването и успеха на фирмите в ритейл сектора са програмите за лоялност и наличието на технологична инфраструктура за поддържане на оптимално количество на продуктите, при същевременно редуциране на складовите разходи. Търговците на дребно управляват множество отдели с различни продуктови цикли за отделните групи артикули - прясна продукция, замразени храни, приготвени на място, както и бързооборотни стоки и стоки за домакинството.

 

Все по-голяма част от водещите компании в ритейл сектора по целия свят се доверяват на специализираното решение LS Retail, като оптимизират бизнес процесите си и стават все по-конкурентоспособни. Решението LS Retail обединява бек офис и POS функционалностите в единна система, която осигурява ефективност на работата и по-добри резултати на компанията. В динамичния сектор на търговията с бързооботни стоки, критични фактори за успеха на компанията са прозрачността на движението на продуктите по дилърската верига и гъвкавостта на компанията при удовлетворяване на клиентските нужди.

 

LS Retail Функционални модули:

 • Бързо преминаване през касата
 • Програми за лояност през POS
 • Поддържане на История за продажби
 • Статистика на доставчик
 • Управление на кампании
 • Промоции, отстъпки, комбинирани продажби
 • Оферти и купони
 • Опростено получаване на стоки (Мобилни устройства)
 • Управление на брак
 • Динамичен POS интерфейс
 • Опростени процеси на POS