Софтуер за земеделие и свързани агро дейности

Земеделие и зърнопроизводство

Специализираните софтуерни системи гарантират на фирмите от сектора рационално управление на производството, висока ефективност на ресурсите, оптимизиран транспорт и механизация, коректни и навременни управленски решения и база за бърз и качествен растеж и развитие.   


По-успешен бизнес с подходящо софтуерно решение:

 • Ефективно управление на ресурси като човешки капитал, време и материална база
 • Подобрено управление на земеделска земя и масиви, продукция, договори за комасация на земя, бонификации и др.
 • Увеличаване на продуктивността на персонала
 • Подобрено планиране на доставките с цел оптимизиране на складовия запас и поддържане на актуални складови наличности
 • Достъп до цялата информация, ключова за вземане на управленски решения в реално време
 • Коректно изчисляване на себестойността на продукцията
 • Повишаване на контрола върху протичащите бизнес процеси в компанията
 • Намаляване на средния период на събираемост на вземанията
 • Оптимизирано бюджетиране, прогнозиране и планиране
 • Улесняване на комуникацията между служители, клиенти, доставчици и бизнес партньори
 • Увеличаване на рентабилността на компанията

Intelligent Systems предлага NAVagrо - специализирано решение за компаниите от агроиндустрията, базирано на една от най-популярните ERP системи Microsoft Dynamics. С NAVagro отразявате и управлявате всички данни в единна база – от договори за земя и рента, комасации, през производство на различни култури, транспорт и механизация, до маркетинг и продажби. 


Имате въпроси?

Свържете с нас, за да открием най-подходящото решение за вашата компания.  


Научете повече

Посетете нашия Ресурсен център или разгледайте материалите по-долу.