Софтуер за авто индустрията - сервизи, вносители и дилъри на автомобили, части и техника

Auto

 • Автомобили
 • Тежкотоварни, селскостопански и строителни машини, инвентар
 • Резервни части
 • Сервизни центрове и др. 

Специализираните решения за автомобилния бранш обхващат целия бизнес цикъл – от продажби и лизинг, през сервиз и резервни части, управление на взаимоотношения с клиенти, счетоводство и други. Софтуерните приложения предоставят на компаниите от сектора множество възможности за намаляване на разходите, повишаване удовлетвореността на клиентите и печалбата, и постигане на висока конкурентоспособност.  


Компаниите от автобранша откриват редица предимства от използването на интегрирани софтуерни системи:

 • Поддържане на широка номенклатура от артикули 
 • Цялостен поглед върху клиентската информация
 • Подобряване обслужването на клиентите чрез ефективно следене нуждите и изискванията им
 • Конфигуратор на автомобили
 • Ефективно управление веригата на доставките ю
 • По-бърза реакция на доставчици и подизпълнители чрез подобрено планиране доставките на автомобили и резервни части
 • Покриване на цялостния продажбен процес и управление на множество канали за продажба
 • Управление на сервизната дейност – история, ресурси, услуги, графици, складови наличности и др.
 • Пълна интеграция на информацията от различните отдели на компанията – продажби, сервиз, склад, счетоводство и др.
 • Оптимално управление на разходите
 • Справки и анализи за нуждите на компанията 

Intelligent Systems е лидер при софтуерните решения за компаниите от автомобилния бранш, като предлагаме различни утвърдени платформи, съобразно конкретните нужди и изисквания на клиента.


Имате въпроси?

Свържете се с нас


Научете повече

За повече информация за функционалните възможности и ползи, които тези системите за автобранша ще предоставят и на вашата компания, моля свалете материали от таблицата по-долу или разгледайте нашия Ресурсен център.