Специализирани софтуерни решения за дистрибутори

Дистрибуция Динамиката в дистрибуторския бизнес налага нужда от използването на гъвкави инструменти за бизнес управление. Специализираните софтуерни платформи са надеждни и интуитивни решения, покриващи всеки един аспект от дистрибуторския бизнес - от приемане на поръчки, през инвентаризация на склада и управление на експедирането, доставките и обслужването, до прогнозиране и планиране на бъдещи периоди.


Дистрибуторските компании вече работят много по-ефективно!

 • Поддържане на единна база данни
 • Автоматизация на всички бизнес процеси
 • Бърз достъп актуална информация – проследяване на история на клиенти, продукти от различни локации и др.
 • Стриктен мониторинг върху качеството на стоките
 • Автоматично следене на продуктите от доставчик към търговец на дребно
 • Проследяване на дейностите по складове и отдели
 • Редуциране на обема бракувани стоки и по-ниски разходи, свързани с тяхната инвентаризация
 • Оптимизиран процес по изписване на поръчките от склада
 • Използване на модели за прогнозиране на търсенето за оптимизация на складовата наличност и повишаване степента на клиентска удовлетвореност
 • Нови канали за комуникация с клиентите чрез изграждане на уеб-базирани системи
 • По-бърз и гъвкав отговор на специфични клиентски изисквания - специфична опаковка, маркировка, условия на доставка и др.
 • Генериране на анализи и справки в реално време


Имате въпроси? 

Intelligent Systems предлага специализирани решения за дистрибуторските компании, базирани на най-разпространението бизнес системи у нас – Microsoft Dynamics. Разполагайки с натрупан значителен опит и ноу-хау в сектора, сме сигурни, че ще можем да предложим оптимално решение на вашата компания. Свържете се с нас


Научете повече 

Разгледайте материалите по-долу или посетете нашия Ресурсен център.