Софтуерни решения за компаниите от ХВП:

Хранително-вкусова промишленост

 • Производители на храни, безалкохолни и алкохолни напитки
 • Млеко- и месопреработвателни предприятия
 • Производители на хлебни и тестени изделия
 • Фирми за производство и търговия със захарни продукти, консерви и много други
 • Производители на оборудване, опаковки, етикети и др. 

Бизнес системите за хранително-вкусовата промишленост организират цялостната корпоративна дейност в единна база – от снабдяване, производство и дистрибуция, до управление на веригите за доставки, клиентите и тяхното счетоводното и финансово отразяване и други.  


Гъвкав инструмент за оптимизиране на всички процеси:

 • Идентифициране на нови пазарни възможности и тенденции за производство на нови продукти
 • Акуратна разработка на продуктовия микс с цел посрещане на промените при планиране на склада и производството
 • Ускоряване на времето за доставка на готовата продукция
 • Подобряване управлението на веригата на доставките и изпълнението на производствените процеси
 • Управляване на маркетинг планове и продажбени активности
 • Получаване на актуална информация в реално време от множество източници и отдели
 • Адекватно управление на наличните стоки
 • Подобряване ефективността на списъци за изписване и планиране на дистрибуцията
 • Автоматизиране на ключовите изисквания, свързани с HACCP и други законодателните норми
 • Автоматично проследяване на суровите материали и продукти през всички етапи
 • Изпълнение на оперативни стандарти
 • Поддържане на детайлна история с клиентите и напомняния за последващи действия с тях
 • Ефективен процес по вземане на управленски решения

Най-добрите практики и световно ноу-хау за компаниите от хранително-вкусовата промишленост!

Intelligent Systems предлага специализирани решения, които се интегрират бързо, използват лесно и са достатъчно гъвкави, за да посрещнат и най-специфичите бизнес нужди. Базирано на ERP системата Microsoft Dynamics, NAVfood вече се използва от редица фирми от сектора у нас. Научете повече за NAVfood.


Имате въпроси? 

За повече информация относно софтуерното решение за ХВП компаниите, разгледайте документите по-долу или посетете нашия Ресурсен център. Също така, не се колебайте да се свържете с нас.