IT решения за компаниите, занимаващи се с дървообработване, производство и търговия на мебели

Дървообработваща и мебелната промишленост

Софтуерните системи подпомагат производителите и търговците на мебели да оптимизират операционните разходи чрез интегриране на процесите, свързани с производство, финанси, управление взаимоотношенията с клиентите и веригата на доставките и подобряване качеството на обслужване на клиентите.


Редица предимства за компаниите от сектора:

  • Интегриране на информацията от всички системи за управление на производство, доставки, продажби и финанси в единна платформа
  • Улеснено бюджетиране и планиране на производството
  • Осигуряване на детайлен поглед в реално време относно складови наличности, незавършено производство, продажби, финансова информация, статус на доставки и др.
  • Съхранение на детайлна информация за мебелите - доставчик, модел, предназначение, категоризация, цвят, материал, покритие, размери и др.
  • Поддържане на пълна гама артикули на модулни системи
  • Ускоряване времето за реализиране на нови продукти на пазара
  • Управление и проследяване на всички дейности, свързани с клиентите
  • Акуратна оценка на реалните разходи за производство на продукция
  • Проследимост и прозрачност на всички транзакции
  • Генериране на различни справки и отчети в реално време

Microsoft Dynamics ERP и CRM предоставят разнообразни функционални възможности и конкурентни предимства за компаниите от мебелната промишленост.  В комбинация със специализираното решение NAVfurniture те гарантират база за успех и развитие на бизнеса. Повече за решението за мебелната индустрия NAVfurniture можете да научите тук >>>.


Имате въпроси?

Ако имате нужда от допълнителна информация, посетете нашия Ресурсен център или се свържете с нас

X