Интегрирани софтуерни решения за управление на дискретно, процесно и смесено производство:

Manufacturing

 • Индустриално производство
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Потребителски стоки
 • Електроника и високи технологии 
 • Облекла, платове и текстилни изделия
 • Метали и метални изделия
 • Лекарства, химикали
 • Автомобили и превозни средства 

Съвременното производство се изправя пред редица предизвикателства. Компаниите имат нужда от мощни, интегрирани решения, които оптимизират целия производствен процес, веригата на доставките, управлението на финансовия поток и отношенията с клиентите. Бизнес платформите подпомагат производителите, въвеждайки утвърдени производствени практики, световно ноу-хау в дейността на компанията, намалявайки значително ръчните операции и оперативни разходи. 


Използването на специализирани решения води до значителни резултати в производствените компании: 

 • Подобряване на работните процеси чрез оптимизиране количеството на суровините, намаляване производствения цикъл и времето за подготовка и изпълнение на поръчките
 • Гъвкаво планиране и изпълнение на всички етапи от производствения процес
 • Увеличаване ефективността на веригата на доставките
 • Изграждане на по-добро сътрудничество и комуникация между служители, партньори, клиенти, доставчици
 • Ефективно управление на проекти
 • Достъп до важна бизнес информация във всеки един момент и вземане на бързи, ефективни и адекватни решения
 • Подобряване качеството на обслужване на клиентите чрез оптимално управление на запитванията 

Имате въпроси?

Intelligent Systems има натрупан значителен опит от реализирани проекти в някои от водещите производствени компании в България. ERP и CRM системите Microsoft Dynamics могат да се използват от всички организации, като лесно се модифицират спрямо нуждите на конкретното производство. За всички допълнителни въпроси - свържете се с нас. 


Научете повече

Ако искате да научите повече за системите Microsoft Dynamics и възможностите, които те предоставят на производствените компании, можете да разгледате материалите по-долу или да посетите нашия Ресурсен център.