Софтуерни системи за строителни и проектантски компании

Строителсво и проектен бизнес

Специализираните бизнес приложения за строителния бранш предоставят множество възможности за оптимизиране на дейността във всички отдели и подразделения, като стандартизират и консолидират процесите и подобряват производителността на служителите. 


Строителните и консултантски компании постигат значителни конкурентни предимства и ползи:

 • Автоматизирано управление и проследяване на всички дейности от началото на проекта до неговото завършване
 • Подобряване на ключовите бизнес процеси
 • Персонализиран достъп до ключова информация за всеки отделен служител според неговата роля и функция
 • Бърз достъп до важна финансова и счетоводна информация, както и специализирани анализи и справки – база за вземане на правилни и навременни решения
 • Проследяване на финансовия резултат по различни обекти, подобекти, отдели и други
 • Улеснено фактуриране по изпълняваните проекти
 • Контролиране на разходите
 • Нарастване на сътрудничеството между служителите чрез Web портали и споделени знания
 • Бърза и улеснена работа с решението, благодарение на познатия интерфейс, подобен на Microsoft Office Outlook, Word или Excel
 • Гарантиране на съответствия с фирмените процедури или инициативи по качество и автоматизиране на операциите
 • Гъвкавост и адаптивност спрямо тенденциите и промените в средата
 • Откриване на пазарни възможности и забелязване на промените в поведението на клиентите
 • Подобрено планиране на текущия и бъдещ капацитет спрямо очаквания ръст на компанията
 • Подобрено обслужване на клиентите и увеличаване на тяхната удовлетвореност
 • По-висока производителност и рентабилност на компанията

Intelligent Systems предлага специализирания софтуер за строителните и проектантски компании - AXconstruction. Решението осигурява гъвкави инструменти и методи за управление на проектите в пълния им цикъл: Офериране -Изпълнение - Управление, позволявайки по-ефективно разпределение и организация на време, оборудване, ресурси и служители. 


Имате въпроси? 

Посетете нашия Ресурсен център или свържете с нас.