Специализирани решения за компаниите, занимаващи се с транспорт, логистика...

Транспорт и логистика

 • Транспорт
 • Логистика
 • Спедиция
 • Корабно агентиране
 • Морско дело и др. 

Специализираните софтуерни приложения за компаниите от сектор Транспорт и Логистика обхващат и проследяват всички бизнес процеси във фирмата - от управление на автомобилния парк и ремонти, механизация, различни видове плащания, транспортни сделки и т.н. Поддържането на цялата информация в единна база данни осигурява акуратно планиране, бюджетиране, анализ и контрол на транспортния бизнес.  


Намалени разходи, оптимизирани ресурси и нови възможности компаниите от сектора:

 • Управление на различни видове документи, свързани с транспортната дейност на компанията
 • Поддържане на пълна информация за всяка заявка за транспорт или спедиция - товар, товарни и разтоварни пунктове, палети, линейни метри, брой и т.н.
 • Отразяване и изпълнение на поръчки за превоз на стоки
 • Администриране на курсове и отразяване на пътни листа
 • Оценка на амортизацията на транспортните средства
 • Изграждане на оптимизирани маршрути и графици на база различни фактори
 • Управление на автомобилния парк – типове транспортни средства и детайлни характеристики за тях, управление и отчитане на ремонти, композиции и др.
 • Подобряване на обслужването на клиентите
 • Оптимизиране на транспортните разходи и извършваните операции
 • Управление на финансовия поток и генериране на множество справки - приход и разходи за превозвач, курс, пътни листа, участък от дестинация и др.
 • Интеграция с външни и вътрешни приложения
 • Оценка на ефективността на използваните ресурси - маршрут, транспортно средство, дестинация, водач, превозвач и др.
 • Възможност за изготвяне на анализи и справки в реално време за вземане на оптимални бизнес решения 

Екипът на Intelligent Systems е акумулирал значителен опит при реализиране на проекти по внедряване на специализирани софтуерни решения в компании от транспортния сектор. Специално разработеното вертикално приложение Dynamics Trans осигурява редица конкурентни предимства и ползи за фирмите. 


Научете повече

Научете повече от материалите по-долу или се свържете с нас.