Доказани софтуерни бизнес решения, създадени, за да отговорят на вашите нужди!

Intelligent Systems е изцяло фокусирана върху бизнес решенията Microsoft Dynamics и специфични хоризонтални и браншови допълнения към тях. Освен Dynamics 365ERP и CRM системите на Microsoft, предлагаме на своите клиенти и вертикални допълнения, разработени специално за компаниите от различни индустрии, мобилни приложения, както и иновативни системи за бизнес анализи – Business Intelligence (BI)

 

Dynamics 365
Dynamics 365

Dynamics 365 е съвременно поколение софтуер за управление на бизнеса, позволяващ на организациите да растат, да се развиват и да бъдат успешни. Решението е облачно-базирано и обединява функционалностите на познатите ERP и CRM системи на Microsoft, като ги надгражда с BI, Office 365 и много други.

ERP
ERP система

Microsoft Dynamics ERP (Enterprise Resource Planning) системите обединяват в единна база данни всички дейности в организацията – от производството и склада, през маркетинга, продажбите и дистрибуцията, сервиза до счетоводното и финансовото отчитане на операциите.

CRM
CRM система

Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management) е цялостно решение за управление на взаимоотношенията с клиентите. CRM системата оптимизира всички бизнес процеси, за да намали разходите, увеличи печалбата и гарантира максимални нива на клиентска удовлетвореност.

Браншови допълнения
Браншови решения

Специализирани софтуерни решения, разработени за нуждите на конкретни индустрии - ритейл, дистрибуция, автомобили, транспорт и логистика, агроиндустрия, ХВП, строителство, мебелна индустрия, печатарска индустрия, лизингов бизнес и др.

Мобилни решения
Мобилни решения

Гъвкав и надежден достъп до нужната информация навсякъде и по всяко време.  Мобилните приложения се адаптират лесно и работят на всички известни платформи – iOS, Android, Windows Mobile.

Облачни услуги (Cloud)
Cloud (IaaS/SaaS)

Надежден достъп до най-модерните бизнес технологии без инвестиция в хардуер и допълнителна инфраструктура, без разходи за поддръжка и подновяване на лицензи.

Business intelligence
Бизнес анализи (BI)

Детайлни справки и анализи в реално време - Business Intelligence системите подпомагат взимането на оптимални корпоративни решения за успешен бизнес.

Office 365 and other
Office 365 и други

Индивидуални решения, спецификации и модификации на вече съществуващи системи, така че да бъдат обхванати и отразени всички бизнес процеси в организацията.


Ще открием най-подходящото решение за Вашия бизнес!

Свържете се с нас.