CRM системи

Какво е CRM?

CRM (Customer Relationship Management) е софтуерна система, обхващаща всички аспекти от управлението на взаимоотношенията с клиентите. CRM обединява всички релевантни данни, като предоставя гъвкав инструмент за оптимално обслужване и постигане на високи нива на клиентска удовлетвореност.

Със способността си да управлява взаимоотношения от всякакъв тип (xRM) и да оптимизира най-разнообразни бизнес процеси (BPM), Microsoft Dynamics CRM Online излиза извън рамките на традиционните CRM решения, като най-пълно и всеобхватно се приспособява към нуждите на съвременната бизнес среда.

Dynamics CRM is now Dynamics 365


Microsoft Dynamics CRM Online е ключово за вашата компания софтуерно приложение:

  • Оптимизира и стандартизира всички бизнес процеси
  • Съкращава цикъла на продажби
  • Предоставя на служителите възможност да познават клиентите, партньорите, доставчиците и подизпълнителите си, да идентифицират лесно и бързо техните нужди и да работят много по-ефективно
  • Подпомага отдел Маркетинг при идентифицирането и контакта с най-перспективните клиенти
  • Улеснява изпълнението на маркетинговите кампании и генерирането на проспекти за отдел Продажби
  • Автоматизира разпределението на задачите и допринася за правилното планиране, лесното проследяване на договори и анекси, и др.

Всичко, което очакват вашите клиенти

Софтуерната платформа Microsoft Dynamics CRM Online е изградена от модулите Маркетинг, Продажби и Обслужване, които могат да бъдат лесно модифицирани, спрямо изискванията на конкретния бизнес, без намесата на ИТ специалисти.

Microsoft Dynamics CRM

Затваряйте сделките по-бързо. Постигайте по-добри резултати.

Търговците вече работят по нов начин. Със CRM системата на Microsoft те имат пълна информация за клиентите, заявките, история на обслужването и всичко останало, от което имат нужда в ежедневната си работа. Служителите предоставят последователна услуга, базирана на реални данни и нужди на клиентите.

Обслужване на ново ниво.

Осигурете правилния инструмент в ръцете на своите служители. Намалете времето за реакция, подобрете удовлетвореността от предоставяните услуги. Гарантирайте качествено и ефикасно обслужване на клиентите си - навсякъде и по всяко време.

Ефективен маркетинг за високи резултати.

Маркетинг специалистите днес се нуждаят от възможности да планират, реализират и анализират активностите си лесно и бързо. Осигурете им ги!


Имате въпроси? 

Пишете ни онлайн или се свържете с нас.  


Научете повече 

Разгледайте материалите за Microsoft Dynamics CRM по-долу или посетете нашия Ресурсен център.