Нова ера в бизнес софтуера

През последното десетилетие, технологиите значително промениха ежедневието ни с полезни и лесни за използване мобилни приложения. За разлика от тях, ИКТ системите за бизнеса често са трудни за инсталиране, настройка и експлоатация. В някои случаи се изисква допълнителна инвестиция, за да могат да се внедрят на практика достъпни функционалности като визуализация на графики и справки, автоматизация на работните процеси и препоръки на база исторически данни.

За да премахнат различията между двата свята, специалистите от Microsoft преосмислят изцяло модела на работа на бизнес софтуера. В него перспективните клиенти и възможностите за продажба биват лесно проследими, обслужването – автоматизирано, а процесите – подобрени, с помощта на модерни и интегрирани бизнес приложения.

dynamics 365 - try now


Microsoft Dynamics 365 преоткрива света на потребителите

Dynamics 365 е съвременно поколение софтуер за управление на бизнеса, позволяващ на организациите да растат, да се развиват и да бъдат успешни. Решението е облачно-базирано и обединява функционалностите на познатите ERP и CRM системи на Microsoft: продажби, маркетинг, счетоводство, финанси, производство, склад, доставки, обслужване на клиенти, управление на проекти и други. При това, посредством добре познат, модерен интерфейс!

dynamics 365 screenshots

Двата варианта, в които е налично Dynamics 365, са Business edition и Enterprise edition, в което се сливат функционалностите на познатите Dynamics AX и Dynamics CRM.

Dynamics 365 editions


Много повече от ERP и CRM в едно

Dynamics 365 е много повече от обединяване на традиционен софтуер за управление на бизнес процесите с инструмент за създаване и поддържане на взаимоотношения с клиентите. В системата са вградени Power BI – най-широко разпространеният инструмент за бизнес анализи в света, и Cortana Intelligence – изкуствен интелект, създаващ прогнози и модели на поведение (на клиентите). Пълната интеграция на Dynamics 365 с Office 365 променя из основи модела на работа на всеки един от нас, спестявайки ценно време от работа с различни приложения.

Dynamics 365 platform

 Решението включва още:

  • PowerApps – платформа, чрез която бързо и лесно да създавате необходимите ви приложения, без да имате специфични умения за програмиране
  • Flow – иновативно приложение на Microsoft, с което да автоматизирате разнообразни работни процеси
  • AppSource – онлайн магазин, който обединява всички приложения, създадени от партньори за продуктите Dynamics 365, Power BI, Office 365, Azure.

Защо в облака?

Според проучване на IDC (Worldwide SaaS and Cloud Software 2015–2019 Forecast and 2014 Vendor Shares), в последните години търсенето на SaaS базирани решения значително надвишава това на традиционно внедряван софтуер, като през 2019г. се очаква съотношението да бъде 5:1. Водеща роля в оформянето на този тренд имат именно бизнес потребителите, които при оценка на нови ERP и CRM системи избират SaaS алтернативи. 

Причините за това са много. Cloud услугите практически премахват нуждата от изграждане на сложна инфраструктура и позволяват на потребителите да използват данни и отразяват промени в системите директно от местата, на които се случва бизнесът – при клиента, в офиса или дори онлайн от вкъщи. Облакът елиминира значително перо от разходите, необходими за изграждане и поддържане на съвременен и добре защитен център за данни, в това число и закупуване на сървъри.

Времето, необходимо за инсталиране и започване на работа с дадено софтуерно решение, е сведено до минимум. При първоначална стандартна настройка в облачна среда, неизискваща миграция на данни, интеграция с външни системи и разработка на допълнителни функционалности, периодът може да бъде сведен до ден-два от датата на абониране за услугата. При стандартна инсталация в собствена среда (on-premises) всичко това е обвързано с покупка на лицензи, сървъри, подсигуряване на инфраструктура, доставка, монтаж, конфигурация и куп други времеемки дейности.

От финансова гледна точка, SaaS моделът на лицензиране е гъвкав и изгоден. Предпочитайки схема за използване на бизнес решение с абонаментен план, компаниите избягват огромен капиталов разход като го превръщат в месечен оперативен. С Dynamics 365 имате богат избор на начини на лицензиране, като можете да заплащате както за отделни роли (пр. Маркетинг, Търговия, Финанси), така и да комбинирате пакети функционалности в зависимост от разнообразните задължения на всеки от служителите. Този нов подход предоставя на фирмите гъвкавост за поддържане на съвременни, мултифункционални роли на заетите в организацията.


С новото поколение софтуер за управление на бизнеса от Microsoft, компаниите:

  • Работят с функционалности и приложения, специално създадени за нуждите на тяхната роля, фирма и индустрия
  • Постигат по-голяма ефективност на персонала, управлявайки неструктурираната работна среда чрез инструменти със заложена процедура на работните процеси
  • Биват навременно информирани за бизнес възможности и проблемни области, посредством вградените инструменти за анализи
  • Разполагат с потенциал за бърз растеж, благодарение на гъвкавите приложения за създаване, промяна и обогатяване на процесите в реално време, без намесата на ИТ специалист

Какво се случва с познатите досега Microsoft Dynamics решения?

Microsoft предлага различни продукти, следвайки нуждите на клиентите и спецификата на техния бизнес. Считано от 1 ноември 2016г. брандовете Dynamics CRM и Dynamics AX се сливат в Microsoft Dynamics 365 Enterprise edition. Най-популярното ERP решение Dynamics NAV ще продължи да съществува, като новата версия Dynamics NAV 2017 вече е достъпна за клиентите. *

microsoft dynamics roadmap

*Microsoft и Intelligent Systems ще продължим поддръжката на вече съществуващите инсталации на продуктите. 

За повече информация относно изгодните възможности за миграция, моля, свържете се с нас


Искате ли да научите защо Dynamics 365 превъзхожда останалите конкурентни предложения?

Интеграцията с Office 365, възможностите на Power BI или причината е в Cortana? Предлагаме ви да достигнете до отговора сами, като се регистрирате за пробната версия на Dynamics 365 for Sales, Basic Marketing and Customer Service.

dynamics 365 - try now


Имате въпроси?

Свалете Dynamics 365 Q&A или посетете секция Ресурси.