ERP системи

Какво е ERP система?

ERP (Enterprise Resource Planning) е единна платформа, осигуряваща ефективно управление на всички дейности в компанията, свързани с финанси и счетоводство, продажби и маркетинг, производство, доставки, складово стопанство, планиране, човешки ресурси, бизнес анализи и други. ERP софтуерът е подходящ за всички компании, независимо от техния вид и големина (от малки и средни предприятия до големи корпорации и холдингови структури). Бизнес системите от този вид предоставят на служителите възможност да бъдат много по-ефективни в работата си, което гарантира успех за цялата организация. 

Основните характеристики на ERP системите са:

  • Обща база данни
  • Единна работна среда
 
  • Интеграция на всички модули и работа в реално време
  • Гъвкавост, широка приложимост и глобален фокус 

Microsoft Dynamics ERP

integrated business software

Microsoft Dynamics ERP системите обединяват в единна база данни всички дейности в организацията – от производството и склада, през маркетинга, продажбите и дистрибуция до тяхното счетоводно отчитане. ERP съществено се различава от останалите бизнес системи. Функции като Управление на човешките ресурси, веригата на доставките, взаимоотношенията с клиентите, финанси, производство, склад и логистика обикновено се управляват от самостоятелни софтуерни приложения, с отделни бази данни и мрежи, и отговаряйки на конкретните нужди за отдела, за който са предназначени. Решенията Microsoft Dynamics ERP обединяват всички процеси в единна, интегрирана софтуерна среда, използваща обща база данни, така че различните отдели да могат лесно и ефективно да споделят информация помежду си. ERP системите от висок клас са напълно интегрирани, което означава, че информацията се въвежда еднократно и без допълнителна обработка намира своето отражение във всички свързани модули.

Днес ERP решенията се използват от широк кръг фирми, чиито служители работят много по-ефективно, с по-малко грешки и в рамките на поставените срокове. Системите им дават достъп в реално време до данните, от които те имат нужда, за да вземат ключови бизнес решения. Интегрираният софтуер за корпоративно управление улеснява цялостната дейност на фирмите, разкрива нови възможности и гарантира постигането на висока конкурентоспособност и просперитет за бизнеса. 


Microsoft Dynamics – Бизнес без граници

Microsoft Dynamics ERP са едни от водещите бизнес решения в световен мащаб и най-популярните системи от висок клас в България с над 300 инсталации в различни компании. Microsoft Dynamics ERP позволяват на служителите да бъдат много по-продуктивни в работата си и да се адаптират лесно спрямо вашите специфични нужди. Системите Microsoft Dynamics ERP ви дават възможност да отговаряте бързо и адекватно на промените в динамичната бизнес среда. 


Нека ви помогнем да откриете най-подходящото ERP решение за вашата компания!

 

Microsoft Dynamics AX - ERP за корпорации, холдингови структури и големи компании            Microsoft Dynamics NAV - ERP за малки и средни компании