Microsoft Dynamics NAV - ERP за малки и средни компании

Microsoft Dynamics NAV - доскоро познато като Navision - е интегрирано ERP (Enterprise Resource Planning) решение, разработено от лидера в областта на бизнес софтуера Microsoft. Microsoft Dynamics NAV е една от най-популярните системи за управление на бизнеса в цял свят, използвана от повече от 102 000 компании от различни браншове в над 165 страни. Microsoft Dynamics NAV / Navision е най-разпространеното ERP решение от висок клас и в България. 

Microsoft Dynamics NAV / Navision 2016 demo 


Microsoft Dynamics NAV

Много нови възможности с Microsoft Dynamics NAV!Microsoft Dynamics NAV - screenshot

 • Автоматизиране, стандартизиране и оптимизиране на ключовите бизнес процеси – от управление на производство, верига на доставките, продажби, склад, маркетинг, сервизна дейност, човешки ресурси, проекти до тяхното финансово и счетоводно отчитане и специализирани бизнес справки и анализи.
 • Адаптивност и бърза комуникация – ERP системата е отворена за интеграция и обмен на данни и документи с други софтуерни продукти, което допълнително улеснява комуникацията между всички служители и отдели в организацията, с клиенти, доставчици и бизнес партньори.
 • Опростен и интуитивен интерфейс – всеки потребител работи със специално създадена за него начална страница, наречена Ролеви център. Той е базиран на предефинирани бизнес роли, както и дейности, характерни за ежедневната работа на съответния служител.
 • Мощен инструмент за детайлни справки и анализи – Microsoft Dynamics NAV осигурява средство за генериране на различни справки и анализи и проследяване на ключови бизнес индикатори.
 • Международен обхват – Microsoft Dynamics NAV поддържа множество езици и валути, и може да бъде използван от компании, работещи на международния пазар.

Microsoft Dynamics NAV осигурява надеждна и стабилна платформа, която оптимизира дейността на компанията, способства повишаването на приходите, удовлетвореността на клиентите й и растежа на бизнеса. Решението е на български език и е изцяло локализирано спрямо нормативните изисквания на страната.


Microsoft Dynamics NAV ще покрие и най-специфичните бизнес нужди

Със своите богати функционалности и лесна и бърза настройка спрямо нуждите на клиента, Microsoft Dynamics NAV предоставя възможности за още по-ефективна работа на служителите.

Управление на финансите
Управление на финансите
 • Управлявайте ефективно счетоводството, наличностите и паричните потоци
 • Контролирайте дълготрайните активи
 • Обработвайте вземания
 • Работете с множество валути, локации, юридически лица или компании
Производство
Производство
 • Подобрете планирането на производствените поръчки и доставките
 • Бъдете гъвкави и готови да отговорите бързо на изискванията на клиента

 

Управление на веригата на доставки (SCM)
Управление на веригата на доставките
 • Изгответе специфични за Вас процеси за одобрение на работния поток
 • Управлявайте наличностите
 • Подобрете времето за реакция
 • Търсете нови пазарни възможности
 • Работете по-пълноценно с Вашите партньори
Анализи
Анализи
 • Управлявайте бюджетите си
 • Обединявайте отчетите си
 • Откривайте връзки между данните
 • Подобрете сътрудничество между служителите 
Маркетинг и продажби (CRM)
Продажби и маркетинг
 • Управлявайте данните за клиентите и продажбите
 • Създавайте и управлявайте маркетингови кампании
 • Организирайте цялостното обслужване на клиентите
 • Управлявайте договори и споразумения
Управление на човешките ресурси (HRM)
Управление на човешките ресурси
 • Подобрете планирането на производствените поръчки и доставките
 • Бъдете гъвкави и готови да отговорите бързо на изискванията на клиента
Управление на проекти
Управление на проектите
 • Изготвяйте бюджети, съобразени с разходите на ресурси
 • Автоматизирайте фактурирането
 • Проследете разходите за ресурси и тяхната употреба
 • Планирайте капацитетите
Управление на услуги (customer service)
Управление на услугите
 • Управлявайте обажданията на клиентите и техните запитвания
 • Проследете заявките за поддръжка
 • Разпределяйте ресурсите
 • Създавайте отчети
 • Управлявайте активите

Пресметнете инвестицията в Microsoft Dynamics NAV

Използвайте нашия специално разработен калкулатор, за да пресметнете инвестицията в ERP за вашата компания.


Безплатна демонстрация

Нека ви покажем, че Microsoft Dynamics NAV ще отговори на всяко ваше изискване! Свалете приложението за смартфони и таблети или заявете безплатна демонстрация на живо, като попълните кратка форма.

Microsoft Dynamics NAV 2016 demo


Microsoft Dynamics NAV за вашата индустрия

Гъвкавостта на системата Microsoft Dynamics NAV позволява тя лесно да се адаптира за нуждите на всяка индустрия. За целта сме разработили специални браншови допълнения, които отразяват специфичните бизнес процеси в различни браншове:

 


Имате въпроси? 

Пишете ни онлайн или се свържете с нас.  


Научете повече 

Разгледайте материалите за Microsoft Dynamics NAV по-долу или посетете нашия Ресурсен център

Пресметнете инвестицията в Microsoft Dynamics CRM

Използвайте нашия специално разработен калкулатор, за да пресметнете инвестицията за вашата компания >>>