Вашият бизнес във вашите ръце. Навсякъде и по всяко време.

Dynamics Mobile screenshots

Мобилни и все по-мобилни. Такива сме ние, такъв е и бизнесът. И ние разбираме това.

Следвайки тенденциите за „бизнес в движение“, създаваме и предлагаме специализирани мобилни приложения за отдалечен достъп до централната база данни. Решенията са разработени на базата на системите Microsoft Dynamics и гарантират сигурна и надеждна връзка посредством различни мобилни  устройства – смартфони, таблети, преносими компютри и др. За да отговарят по-пълно на нуждите и изискванията на клиентите, мобилните приложения работят на всички популярни платформи – iOS, Windows Mobile, Android и други.      


Dynamics Mobile - mobile solution for Microsoft Dynamics NAV and AX 

Dynamics Mobile (преди NAVmobile и AXmobile) предоставя мобилен достъп и работа с данните в ERP решенията Microsoft Dynamics навсякъде и по всяко време, като позволява всички мобилни (Ex Van) търговци, складови служители и други да работят по-бързо и ефективно, за да осигуряват клиентско обслужване с максимално качество.

 • Бърз достъп до бизнес данните

Dynamics Mobile осигурява на потребителите бърз и улеснен мобилен достъп до данните в системите Microsoft Dynamics AX и NAV.  Чрез приложението потребителите разполагат с необходимата информация в точния момент, за да отговарят бързо на всички клиентски запитвания.  

 • Aдаптивност

Мобилното приложение, предоставяно от Intelligent Systems, позволява персонализиране на интерфейса и бизнес логиката, синхронизация на данните и изготвяне на различни справки и анализи.

 • Интеграция и автоматизация

Dynamics Mobile пренася цялата необходима информация от Microsoft Dynamics в ръцете на мобилните служители. Решението осигурява пълна интеграция между мобилните устройства и корпоративната ERP система. 

 • Ролево-базиран модел

Ролево-базираният модел определя функционалностите на софтуерното решение и данните, изпратени до всяко едно от устройствата.

 Dynamics Mobile iOS            Dynamics Mobile Android 


Dynamics Mobile подпомага ключовите дейности в няколко направления: 

Поръчки и продажби

Мобилнoтo приложениe осигурява на компаниите възможности за автоматизиране на продажбените активности чрез предоставяне на нови, по-лесни и ефективни начини за изпълнение на ежедневните задачи. 

 • Регистриране и печат на оферти, поръчки и фактури
 • Пълен достъп до историята на клиента - информация за продажби, оферти, поръчки, финансова информация за клиент и др.
 • Регистриране на нови клиенти и клиентски посещения
 • Изчисляване на комплексни цени и отстъпки, съгласно бизнес логиката, заложена в системите Microsoft Dynamics

Управление на склад

С Dynamics Mobile складовите работници оптимизрат ежедневните си дейности, което им позволява да работят по-бързо и ефективно и с по-малко грешки. Базиран на технологията Mobile Live Data Link, Dynamis Mobile за Склад дава възможност на устройствата да обменят данни не само в офлайн режим на работа, но и дистанционно, в реално време посредством WiFi, 3G, GPRS.  

 • Получаване и заскладяване на артикули в реално време, проследяване на наличности и количества
 • Бързо и лесно преместване на стоки от една складова локация в друга, автоматично проследяване на движението в склада и отразяване му в ERP системата
 • Разпределяне на артикулите в складови клетки и зони и автоматична регистрация на местоположението им в ERP решението
 • Бързо изписване на артикулите, разполагайки с данни за точното им местоположение в склада
 • Поддържане автоматизирани процеси при експедиране на артикулите 

Иновативно мобилно решение за още по-високи резултати 

 • Достъп до бизнес данните в реално време
 • Значително редуциране на разходите
 • Минимизиране на грешките от ръчно въвеждане на данните
 • Бърз отговор на клиентските нужди и запитвания
 • Вземане на навременни и обосновани решения
 • Увеличаване на продуктивността на служителите и клиентската удовлетвореност
 • Интеграция и организация спрямо съществуващите ИТ ресурси
 • Bluetooth, Wi-Fi и GPRS/3G комуникационни технологии

Тествайте безплатно на вашия смартфон или таблет:

Решението за мобилен достъп Dynamics Mobile e разработенo на база най-новите технологии и работи на всички популярни платформи – iOS, Android, Windows 8, Windows Phone, Windows Mobile и други.

 Dynamics Mobile iOS            Dynamics Mobile Android 


Certified for Microsoft DynamicsDynamics Mobile certified for microsoft dynamics

Браншовото допълнение покрива най-високите стандарти за разработки върху системите за управление на бизнеса на Microsoft.


Имате въпроси? 

Пишете ни онлайн или се свържете с нас.  


Научете повече 

Разгледайте материалите за Dynamics Mobile по-долу или посетете нашия Ресурсен център.