Ние предоставяме цялостно IT обслужване!

Това, което най-силно ни отличава, са услугите, които предоставяме на своите клиенти. Intelligent Systems предлага не просто софтуер, а цялостно IT обслужване, което да осигури на вашата компания надеждна база за развиване на успешен бизнес. Да предоставяме първокачествени услуги за нас означава да отделим нужното време и усилия, да вникнем в детайли в дейността и да идентифицираме нуждите на нашите клиенти.

С над 10 годишния си опит в областта на бизнес софтуера от висок клас и внедрявания в повече от 320 компании в различни точки по света, сме уверени, че ще осигурим най-оптималното решение за Вашия бизнес. И тъй като всеки бизнес е уникален, то нашият подход е индивидуален към всеки клиент, а услугите, които предоставяме – всеобхватни, обезпечавайки спецификите и нуждите на компанията по време на всеки етап от проекта.

Това, с което печелим клиентите си е фактът, че предоставяме не просто еднократна услуга, а цялостно IT обслужване, което включва всички аспекти от процеса по интегриране на система за управление на бизнеса:

Анализ на бизнес процесите

Анализът на протичащите в компанията бизнес процеси е ключов момент във всеки един проект по внедряване на бизнес софтуер. С натрупан значителен опит и експертиза при анализ на дейността на компании от различни браншове, можем за кратко време да изготвим подробен анализ на бизнес процесите във вашата организация, придружен с насоки за оптимизиране на дейността. съкращаване на разходите и използваните ресурси, по-високи приходи и печалби и продуктивност на компанията.


Внедряване на бизнес софтуер

Гарантираме първокласни услуги по внедряване на бизнес софтуер във вашата организация. Използваме утвърдена методология на Microsoft, при която се изпълняват предварително дефинирани етапи от процеса по внедряване на интегрирано решение и са установени стандартите за извършване на всяка една дейност. Рискът от грешки е сведен до минимум, проектите протичат гладко, без затруднения, в рамките на бюджета и в предварително установения срок. 


Разработка на приложения

Разработваме разнообразни допълнения към ERP и CRM системите Microsoft Dynamics. Заедно с клиента и съобразно неговите конкретни нужди проектираме, разработваме и внедряваме нови специфични приложения, които да посрещнат нарасналите им потребности. Екипът ни от сертифицирани програмисти и консултанти ще осигури решението, което да отговори напълно на изискванията на клиента. 

Клиентите на Intelligent Systems биват своевременно уведомявани относно допълнителни функционалности и ъпгрейд към по-нови версии на разработваните от компанията допълнения към системите Microsoft Dynamics.

Направените локализации и разработените приложения следват официалната политика на Microsoft за развитие на софтуерните продукти (Statement of Direction), като Intelligent Systems предоставя всяка нова версия в рамките на 12 месеца след пускането на пазара на официалната версия от страна на Microsoft. Това е допълнителен гарантира за бързото и надеждно отразяване на необходимите промени в българските версии на софтуерните продукти. 

Intelligent Systems ще поддържа локализациите на Microsoft Dynamics в съответствие с общата политика на поддръжка на версиите на софтуерното бизнес решение.


 Локализация

Intelligent Systems е официален локализационен партньор на Microsoft Dynamics за България. По този начин компанията осигурява на своите клиенти международно доказани софтуерни решения, изцяло съобразени с местните счетоводни стандарти, данъчни политики, ДДС, ИНТРАСТАТ, акцизи и други законодателни разпоредби, както и възможност за работа посредством интерфейс на български език.

Освен интегрираните решение за управление на бизнеса Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics AX, Intelligent Systems e локализирала и браншовите допълнения към тях, гарантирайки отлична съвместимост на програмния код и терминологиите, заложени в различните системи.

Извършената от компанията разработка за привеждане на Microsoft Dynamics NAV 2013 в съответствие с нормативната уредба в страната e със статут Certified for Microsoft Dynamics.

Certified for Microsoft Dynamics

Certified for Microsoft Dynamics (CfMD) е програма, оценяваща разработки върху системите за управление на бизнеса на Microsoft спрямо най-високи стандарти. Сертификацияонният процес бе извършен от независимата институция Lionbridge,и гарантира че решението: 

  • е разработено от сертифициран и реномиран софтуерен доставчик
  • следва нуждите и спецификите на определен бизнес и/или индустрия
  • е тествано за безпроблемна интеграция с Microsoft Dynamics
  • се препоръчва от компании, които вече го използват
  • носи нисък риск и е лесно за внедряване и поддръжка
  • следва местните езикови, законодателни и данъчни норми 

** Преди да се свържете с нас, може да проверите секцията с най-често задавани въпроси и техните отговори (FAQ)


Системна интеграция с външни приложения

Предлагаме услуги по пълна интеграция на системното решение с други външни или вътрешни софтуерни приложения, гарантирайки гладък и автоматизиран трансфер на данни помежду им. Нашите специалисти по интеграция използват надеждни инструменти, за да осигурят прозрачност на миграцията на данни от и към всички външни системи. Чрез изградените интеграции и web services, нашите клиенти си сътрудничат много по-успешно с бизнес партньори, клиенти и доставчици, подобрявайки обслужването и ефективността на работа. 


Обучение

Intelligent Systems разполага с екип от сертифицирани преподаватели, който освен задължителното обучение по време на внедряването на системите Microsoft Dynamics, извърша и трейнинги върху различни теми, свързани с тях и техните вертикални и хоризонтални приложения, спрямо нуждите на клиента. 


Поддръжка

Поддръжката е основен етап в цялостния процес на внедряване на бизнес софтуер. Въпреки ежедневните ни усилия да подпомагаме бизнеса на клиентите си, работата с технологии предполага изникване на различни проблеми, свързани с използването на софтуерните системи -  грешки, неправилно въведени и обработени данни и други. Случва се и така, че поради даден проблем се затруднява дейността на цялата компания. Бързата и адекватна намеса на специалист е решаваща, тъй като всяка минута означава загубени пари. Ние добре знаем това.

Intelligent Systems осигурява непрекъсната поддръжка на своите клиенти. Независимо кога и къде, винаги можете да разчитате на нашите специалисти, които ще откликнат и ще разрешат казуса в максимално кратък срок.

Според приоритета на възникналия проблем, времето за реакция се определя както следва:

Ниво на приоритет

Вид проблем

Време за реакция след постъпване на заявка

Критично

Предизвикващи пълно блокиране на системата

до 2 (два) часа

Високо

Сериозно увреждащи работоспособността на системата и без възможности за (временно) разрешаване чрез допълнителни заобикалящи операции

до 4 (четири) часа

Средно

С възможност да бъде избегнати с допълнителни заобикалящи операции

до 6 (шест) часа

Ниско

Общи въпроси и желания, свързани със системата и всички посочени проблеми при работа със системата, неупоменати в предходните три точки

до 2 (два) работни дни


Заявки за поддръжка могат да бъдат отправяни:

  • посредством онлайн системата Intelligent Systems HelpDesk
  • на тел. 02 817 33 66 (в работно време)
  • на тел. 088 22 66 596 (в извънработно време и почивни/празнични дни)
  • по имейл или телефон на съответния PM на клиента 

Инфраструктурно осигуряване

Интеграцията на бизнес софтуер е съпроводена с нуждата от изградена стабилна и гъвкава инфраструктура. Технологичната инфраструктура е сърцето на вашата компания и нейното осигуряване е от първостепенна важност. За да посрещне нуждите от хардуерно обезпечаване на своите клиенти,  Intelligent Systems ви предлага услуги по доставка и изграждане на оптимална корпоративна инфраструктура, синхронизирайки системните и хардуерните изисквания на компанията.

Следвайки последните тенденции, изградихме модерна собствена ИТ инфраструктура, която предоставяме за нуждите на нашите клиенти, в това число за предоставяне на т.нар. услуги в „облака“ (Cloud Services).

 

За повече информация за предоставяните услуги или конкретно запитване, моля не се колебайте да се свържете с нас.