10 функции за напреднали при Dynamics 365 Business Central Cloud. Кои са те и защо ще ви бъдат полезни? (Част 2)

дек. 13, 2021

След като представихме първата част от 10-те функции за напреднали на Dynamics 365 Business Central в облака, е време да разгледаме и останалите от списъка.

  • Изглед в Word

Въпреки че не е нова функция, част от потребителите все още не се възползват максимално от удобствата, които предлага. Тя e подходяща за нанасяне на корекции по оформление на печатни материали и имейл изгледи. За да използвате функцията, не ви е необходимо задълбочено обучение. Достатъчно е да можете да работите с Word и да знаете как да добавяте променливи (например, име на клиент, дата и др.). Освен това, функцията позволява да персонализирате изгледи за различните клиенти и доставчици. Друга полза е, че спестявате средства и време, тъй като вече не е необходимо да ангажирате вашия доставчик, за да направите желаните промени.

  • Функция за коригиране на аналитичност в осчетоводени записи за счетоводна сметка

Чрез тази функция редактирате или добавяте стойности на аналитичност директно в Главната книга (например, публикувате документ и осъзнавате, че Разходен Център е сгрешен). Освен това, контролирате кои стойности да бъдат налични за избор в документите преди осчетоводяване в системата, благодарение на допълнителния филтър (например, само конкретни Разходни Центрове за даден клиент или само определена група продукти за конкретен доставчик).

  • Складови документи

Това е нова функция. Тя ви позволява да осчетоводявате положителна или отрицателна корекция на различни артикули в нов тип документ със заглавен блок, редове и функция за архивиране, вместо само през журналите. Можете да настройвате и различни изгледи за печат на документи за различните видове корекции, които осчетоводявате.

Съвет: Научете и какви са функционалните различия между Dynamics 365 Business Central и Dynamics NAV.

  • Спецификация на Материали (BOM) и Маршрут (Routing) в складовите единици (SKU)

Функцията е подходяща за компании в сферата на производството, предоставяйки максимална гъвкавост и удобство при следене на артикулите на склад. Има два сценария, при които може да бъде много полезна: 1) В случай че използвате варианти на артикули и искате да дефинирате спецификацията на материалите (BOM) или маршрут (Routing) за всеки вариант. 2) Ако произвеждате продуктите си в две или повече фабрики с различни машини и искате да определите различен начин за обработка (Routing) за всяка локация (алтернативно при производители, които имат различен доставчик на суровия материал за различните фабрики, което налага промяна в спецификацията на материалите (BOM). Сега можете да се справите бързо с двете ситуации, като правите настройките директно в картата на мултискладовия артикул (SKU card).

  • Улеснение при персонализиране на екрани

Струвало ли ви се е, че ERP системата може да бъде още по-гъвкава по отношение на персонализацията? Екипът на Dynamics 365 Business Central вече работи върху добавянето на допълнителни полета и колони, които ще се визуализират директно в различни страници и документи. По този начин много ръчни персонализации ще останат в миналото, тъй като броят на подобренията, които потребителите ще могат да добавят по подразбиране към страници и документи, нараства непрестанно. Това ще се отрази благоприятно и на разходите при внедряване на ERP системата. Целта е облачната версия на Dynamics 365 Business Central да става все по-адаптивна и лесна за персонализация.

Съвет: За да се запознаете с още функции на ERP системата, разгледайте нашето Ръководство за функционалностите на Dynamics 365 Business Central.

Ако искате да научите повече за Dynamics 365 Business Central в облака и какви ще бъдат ползите за вашия бизнес, свържете с нас.

Категории: ERP
Етикети:

Сподели

За автора
Ivianna Antonova

Новини и известия по имейл