4 проблема, с които магазините за хранителните стоки се сблъскват ежедневно и ERP система може да реши

фев. 07, 2019

При бързия темп на развитие на търговията с бързооборотни стоки, веригите за хранителни стоки и супермаркетите трябва да се справят с предизвикателства като промени в начина на живот на потребителите, нарастващата конкуренция и новости в дистрибуционните канали. За да преуспяват и оцеляват, те нямат друг избор освен да оптимизират работа си с доставчици,  да обновяват търговските формати и да се фокусират върху оперативната ефективност. След успешното приключване на няколко проекта за търговци с бързооборотни стоки, в Intelligent Systems забелязахме определени предизвикателства в индустрията, които биха могли да се превърнат във възможности и да бъдат силно конкурентно предимство.

За да научите повече за решенията, които предлагаме за сферата на търговията с бързооборотни стоки, моля, посетете нашата страница за ритейл.

Колебания в търсенето

Поради колебанията в търсенето доставчиците често не могат да осигурят на търговците на дребно достатъчни количества от заявените продукти. Това намалява продажбите и разочарова клиентите. Потребителското търсене може да бъде трудно за прогнозиране, но с помощта на специализирано софтуерно решение е възможно да се предвидят пазарните тенденции, тъй като търговците на дребно могат да планират поръчките си към доставчиците по-добре и да управляват ефективно наличностите си.

Важността на ИТ системите, които поддържат веригата на доставки, е представена в доклада на консултантската компания EY и Consumer Coods Forum Supply Chain Committee „Реинженеринг на веригата на доставки за omni-channel на утрешния ден“. В него се пояснява, че за да успеят, бизнесите с хранителни стоки трябва да имат по-добра интеграция между ИТ системите и веригата за доставки, която да им осигури възможността да правят прогностичен анализ на наличности и поръчки. За тази цел се нуждаят от технология, която може да го осъществи.

Ако търговците поддържат исторически данни за продажбите и направените поръчки, от магазините или складовете, биха могли да използват  анализираните данни. От друга страна, ако следят извършеното снабдяване на обектите по доставчици, могат да създадат списък с тези, които успяват да отговорят на променящото се търсене.

Централизираният бизнес софтуер може да изпълнява тези задачи автоматично. Програмираните изчисления са мощен инструмент, който помага за свеждане до минимум на случаите на недостиг на стока. В търговията на дребно с бързооборотни стоки има много от операциите се повтарят като например поддържане на запаси дневни продажби и др. Проследявайки техните специфики, специализирана ERP система изчислява техните средни параметри и предоставя информация за очакваните продажби, запаси и действия, които трябва да бъдат предприети.

Пропуснати отстъпки от доставчици

Приходите и печалбата са пряко обвързани с количествата, които търговците на дребно купуват от доставчиците. Тъй като последните предоставят отстъпки или бонуси при постигане на определени прагове на заявените количества, маржът може да се увеличи и да допринесе за по-добри резултати.  Това е трудна задача за повечето търговци на дребно.  И доста често те не могат да се възползват от тази възможност. Но каква е причината за това? Основно това е лошото прогнозиране, което не позволява на веригите за хранителни стоки и супермаркетите да правят по-големи заявки към доставчиците. Те не могат да прогнозират обема на продажбите. Затова предпочитат да купуват по-малки количества, така че да нямат излишък от стока.

Друга причина за това е, че търговците на дребно не правят  заявките си спрямо зададените прагове за отстъпка от доставчиците. Понякога леко увеличение на количеството може да осигури по-добра покупна цена на артикул от доставчика. Този проблем може да бъде решен чрез точно прогнозиране на търсенето и по-добра синхронизация с условия за закупуване от доставчици, като и двете могат лесно да бъдат достигнати чрез подходяща технология. Едно специализирано решение за търговия на дребно проследява всички заявки към доставчиците, изпраща предупредителни съобщения за налични отстъпки и уведомява търговците, ако трябва да ревизират заявените количества, за да достигнат определените прагове.

Липса на гъвкаво ценообразуване и стимули за клиентите

Докато клиентите продължават да стават все по-взискателни, търговците на дребно трябва да бъдат гъвкави, за да ги мотивират да предприемат действие. За съжаление, много често нямат установена ценова стратегия, не следят продуктовите си категории с по-ниски резултати и не могат да адаптират ценообразуването спрямо потребителското търсене. Това се случва, защото те не разполагат с цялостна картина на дейностите, която да им помогне да определят областите, които се нуждаят от тяхното спешни действия и да изграждат конкурентна ценова стратегия.

Друга пречка е липсата на съответствие между цените във всяка търговски обекти или онлайн магазини. Ако няма единна система за автоматично актуализиране на промените в цените, клиентите забелязват разминаванията в цените и се разочароват, което води до спад в продажбите.

В крайна сметка, най-популярният начин за овладяване на цените в търговията на дребно е чрез използване на различни видове стимули като промоции, ваучери, програми за лоялност и други. Въпреки това, управлението на промоция в търговската верига може да бъде предизвикателна задача. Тя изисква планиране на артикулите и съответния времеви период в съответствие с продуктовата сезонност. Днес потребителите са свикнали да получават отстъпки през цялата година. Затова промоциите трябва да се извършват редовно. Но с огромен брой продуктови категории е трудно да селектирате продукти, които да бъдат в промоция. ERP системите решават този проблем чрез извършване на автоматична преоценка на стойността на стоките.

Липса на интегрирано планиране

Проблемът с планирането е резултат от липсата на интеграция между софтуерните платформи,  които търговците обикновено използват за управление на бизнеса си. В крайна сметка се оказва, че разполагат с различни данни за един и същи показател., Това възпрепятства планирането и изпълнението на дейностите в цялата организация. Липсата на свързаност между различните бизнес поделения създава проблеми с навременното планиране на заявките, доставките, средно дневните продажби, наличностите, прехвърляне на стока между складове и магазини.

Следователно този проблем може да се разреши, когато компанията разполага с “един единствен източник на истина” относно наличностите във всички магазини и складове, заявките към доставчици и продажбите.

В заключение

Според Forbes дигитализацията в търговията на дребно премества фокуса от продукта към клиента. Това означава, че търговците трябва да съхраняват данни, които да превръщат в ценна информация, която да мотивира към действие. Ние вярваме, че този подход ще помогне на търговците с бързооборотни стоки да разрешат представените проблеми и да постигнат успехи в развитието на бизнеса си.

Ако желаете да научите повече за това как специализираният софтуер за магазини за хранителни стоки и супермаркети може да ви помогне да се справите с предизвикателствата в сектора, свържете се с нас и ние ще се постараем да отговорим на всички ваши въпроси.

Категории: ERP

Сподели

За автора
Marina Varlyakova
Marina is a dedicated marketing professional, focused on B2B commerce. She has gained more 10-year experience working for investment companies and a Big 4 consultant company. Always ready for new challenges, Marina has gained knowledge in Microsoft management solutions and keeps on exploring the competitive edge they provide to businesses from different industries.

Новини и известия по имейл