5 успешни практики след внедряване на ERP 

фев. 07, 2023

Софтуерните решения за управление на ресурсите на предприятието (ERP) са от съществено значение за гарантиране на вътрешната работа на организацията, стандартизиране и рационализиране на работния процес. Сред водещите причини за внедряване на ERP са повишаване на ефективността (35%), последвано от оптимизиране на разходите (29%). 

88% от организациите смятат, че внедряването на ERP е било успешно за тяхното развитие, а новият начин на работа изисква сътрудничеството на цялата организация. Софтуерната система е дългосрочна инвестиция, която има за цел да увеличава обема от данни, за да отговаря на нуждите на всяка компания на различните етапи от развитие. 

За тези, които наскоро са внедрили ERP, поддръжката може да е свързана с много въпроси и несигурност. Какъв е правилният подход, за да гарантирате, че вашата система работи гладко и ефективно? Ето какво трябва да знаете:

Актуализирайте редовно 

За постоянно променящите се изисквания на клиентите е важно наличието на гъвкава и ефективна система, която може да се адаптира към нуждите на компанията. Редовните актуализации на ERP системата са свързани с нуждите на клиентите, за да осигурят безпроблемна работа и оптимизирани процеси. Правилната поддръжка подобрява ефективността и намалява риска от пробиви на данни. Нещо повече, за да избегнете прекъсвания, планирайте актуализации в неработно време. 

Знаете ли, че почти 77% от организациите избират ERP на собствен сървър заради липса на знания за облачните предложения? С ERP на собствен сървър може да се наложи да промените хардуера в допълнение към инсталирането на редовни софтуерни актуализации. Ако използвате облачна ERP система, вашият доставчик ще извършва автоматично актуализации на софтуера, което ще спестява ресурси и време в поддръжка на сървъри. Изтеглете нашето ръководство, за да научите повече за Cloud ERP. 

Създайте нова документация

Наличието на ясна и подробна документация на процеса предпазва вашата организация от връщане към стария начин на работа. ERP системата дава възможност за стандартизиране на процесите, което води до последователна методология на работа във всички отдели, както и надеждни и последователни данни. Въпреки това, за да извлечете правилно ползите, трябва да систематизирате тези процедури, така че всички във вашите екипи да работят синхронизирано. 

Друг важен аспект е защитата на ноу-хау на компанията. Разписването на функциите на различните звена в системата аргументира причините за важните решения при създаването на даден бизнес процес, контекста за изпълнение на задачи, както и предоставя материали за обучение на потребители и нови служители.

Включете активно колегите

Внедряването на нова система може да бъде предизвикателство, но съществената част е да се гарантира, че всички в компанията са част от процеса. По този начин се подобрява производителността, оптимизират се разходите и се спестява се време. Нещо повече, служителите могат да придобият нови умения, както и да имат повече време за разработване на нови проекти.

Обучения за служителите 

Служителите са тези, които ще бъдат най-засегнати от всякакви промени в процесите. Провеждането на ролеви обучения включва разяснения на определени функционалности, нови работни процеси или други въпроси. В резултат се постига по-добро управление на времето, а обратната връзка от колегите и техният принос са необходими за ефективното използване на системата. 

Бъдещи разработки и поддръжка 

След внедряването могат да възникнат идеи за подобрения и допълнителни изисквания. В този случай най-добре е първо да съставите оценка на предложенията, след което да обмислите как ще се отрази на вашата ERP система и всички други компоненти от пакета. Експертна оценка и препоръки могат да дадат софтуерните инженери и архитектите на решения. 

След фазата на внедряване екипът на проекта все още ще отговаря за ERP системата, но ще е насочен към изслушването на обратната връзка от потребителите и съответното адаптиране на системата. Разработчиците и консултантите са готови да ви помогнат с поддръжката, отстраняването на бъгове и корекции.

Поддръжката на ERP системите  гарантира, че те са актуализирани технологично, като са взети мерки за сигурност и защита на данните. На практика компаниите изпреварват конкуренцията, като използват най-новите функционалности, които целят оптимизация на разходите. Инвестицията във време, усилия и ресурси в поддържането на ERP система има възвращаемост за бизнеса. 

Започнете вашата ERP промяна с нас. Свържете се с нашите специалисти за повече информация. 

Категории: Cloud,ERP

Сподели

За автора
Aleksandra Delikostova

Новини и известия по имейл