Dynamics 365 Business Central и Dynamics NAV – какви са функционалните различия?

сеп. 13, 2021

Чудите ли се дали е време за ъпгрейд на Вашата ERP система? Искате ли да разберете какво предлагат различните версии и какви са разликите между Microsoft Dynamics 365 Business Central и Dynamics NAV? Подготвихме подробно ръководство, в което съпоставихме двете ERP системи. Запознайте се с легендата, за по-лесно ориентиране в сравнителната таблица по-долу:

– базови функционалности

+ – съществуващите функционалности са подобрени в тази версия

Нормален шрифт – стартовият пакет включва основни функционалности за управление на финансите и дистрибуцията.

Удебелен шрифт – разширеният пакет включва основни финансови и дистрибуционни функции, както и допълнения, специфични за конкретната индустрия.

2009-2018 – се отнася за различни версии на Dynamics NAV

BC – означава Dynamics 365 Business Central

Основни функции

Версии200920132013R22015201620172018BC
Копиране и прехвърляне на редове
Поддръжка на Connect APP & Rest API
Неограничени кратки клавишни комбинации
Многослойна производствена среда 
Осчетоводяване на папки с фактури за покупко-продажби по график
Подобрени инструменти за прехвърляне на данни на клиентите
Подобрения, свързани с филтриране и търсене на информация
Трансфер на данни от приложението QuickBooks
Автоматизиран работен процес++
Интеграция с Outlook++
NAV за таблети+
Инструмент за проследяване и анализиране на онлайн разговори
Достъп до основната информация в ERP системата директно от SharePoint
Хостване на приложението MS Dynamics NAV в Office 365++
Оперативна съвместимост с Office 365 & Excel+
Еднократно вписване в системата+
Профили за Dynamics NAV+
Усъвършенствани разширения за клиенти на Dynamics NAV
Инструменти на Dynamics NAV за провизиране в Windows Azure
Инструмент, позволяващ обслужването на повече от един клиент
Автоматизация при надграждането на данни+
Помощен сървър
Подравняване на Microsoft Office спрямо изгледа на Dynamics NAV и уеб-клиентите
Уеб клиент за Dynamics NAV++
Подобрени възможности за изготвяне на графики
Заявки
Инструменти за изпълнение на административни дейности
Windows PowerShell+
Подобрения на апликейшън-сървъра (NAS)
Дейности на апликейшън-сървъра (NAS)
Нова потребителска концепция+
Интеграция с приложението OneNote
ZetaDocs Express за Dynamics NAV
Многослойна архитектура+

Финансов мениджмънт

Версии200920132013R22015201620172018BC
Съгласуване на плащанията с Външен Номер на документа
Издаване на групови фактури по предварително указан признак
Проверка валидността на ДДС регистрационния номер
Счетоводни записи за служители
Признаване на отложени разходи
Съгласуване между приходни и разходни банкови транзакции
Поддръжка при осъществяване на директни кредитни и дебитни трансфери през единната зона за плащания в евро (SEPA)
Електронно плащане и директен дебит +
Управление на касовите наличности
Разходно Счетоводство
Прогнозиране на Паричния поток+
Инструмент за проследяване на промените в стойността на ДДС 
Таблица с комплекти от Нива на аналитичност по записи
По-висока скорост при осчетоводяване на записи+
Услуги за онлайн плащания
Управление на банкови сметки и извлечения+
Разпределяне на разходи при междуфирмени покупки
Авансови плащания
Отмяна на записи от Счетоводния журнал (отвързване)
Частични плащания
Подобрения в процеса на Консолидация
Предварително дефинирани KPIs 
Междуфирмени осчетоводявания+
Дълготрайни активи

Управление на веригите с доставки

Версии200920132013R22015201620172018BC
Преглед наличността на артикулите по Мерна единица
Възможност за непоследователно номериране
Категории на артикули
Атрибути на артикули
Проследяване, управление и автоматично въвеждане на документи в ERP системата, вкл. оптично разпознаване.
Електронни услуги
Наличност на артикулите по период
Наличност на артикули по събитие
Складови премествания
Допълнителни клетки по подразбиране и специални такива
Подобрена интеграция при управлението на Сервиза
Управление процеса на Сглобяване
Подобрени настройки при планирането на доставките++
Автоматизирана система за събиране на данни
Бюджетиране на артикули
Прозрачност при планирането
Складови изписвания++
Инструмент за обновяване на стандартните цени на компонентите и изчисляване на новата себестойност на артикулите.
Ценова политика
Планиране на доставките++
Изчисляване на разходите++
Проследяване на артикулите (Сериен № и Партиден №)+++

Производство

Версии200920132013R22015201620172018BC
Прогнозиране на продажби и складовата наличност
Подобрена интеграция
Ръчно планиране
Производствени поръчки
Производствени прогнози

Business Intelligence и Отчети

Версия200920132013R22015201620172018BC
Пропускане на празни редове в Генератора на справки
Отчет на документите
Power BI+++
Допълнения към Excel за изготвяне на специфични отчети++
Интеграция с Excel++
Microsoft SQL сървър, отчитащ услуги през Dynamics NAV
Jet express отчети за Dynamics NAV++
Отворена XML интеграция+
Предварително дефинирани диаграми и KPIs+
Open Database Connectivity Driver

Управление на услугите

Версии200920132013R22015201620172018BC
Подобрена интеграция на Управление на Производството, Склада и Сглобяването
Преглед на планирането и изпращането на материали
Управление на Поръчките за сервиз+++
Управление на Договорите за сервиз+

Project Management

Версии200920132013R22015201620172018BC
Включване на информация за Проектите в архивираните документи за покупко-продажби
Изчисляване на незавършената работа по Проект
Препратки за използваемост
Проекти+++

Маркетинг и Продажби

Версии200920132013R22015201620172018BC
AI поддръжка на прогнози за продажби и складови наличности
AI поддръжка за предвидени закъснения на плащания
Интеграция с Dynamics 365 Sales
Одобрение на документи за покупки и продажби
Взаимодействие/Одобрение на документи
Условия за парични преводи+++
Архив на документите+

Облак, работен процес и Документи

Версии200920132013R22015201620172018BC
MICR шрифтове налични в BC online
Анализатор на изображения
Шаблони за изпълнение на работни процеси
Електронно фактуриране
Обмяна на валутни курсове
Управление на документите
Разпознаване на оптични характеристики (OCR)+
Поток на входящи документи

В случай че имате въпроси и искате да научите повече за Dynamics 365 Business Central, свържете се с нас!

Категории: ERP

Сподели

За автора
Ivianna Antonova

Новини и известия по имейл