Как ЕRP системите за фармацевтични компании подпомагат контрола на качеството

фев. 18, 2021

Поддържането на качество и безопасни условия на труд са важни фактори в процесното производство. Това важи още повече във фармацевтичната индустрия, където и най-малката грешка може да създаде сериозни проблеми. Същевременно, съобразяването с различни процедури и регулации е задължително – затова то е едно от най-големите предизвикателства на компаниите в бранша. 

Производителите извършват множество тестове във всяка фаза на произвеждането на фармацевтични продукти. Следват и строги регулации, като Good Manufacturing Practice (GMP) или правила, наложени от FDA. Огромното напрежение, което произлиза от тези специфицики на бранша, може да бъде облекчено с помощта на правилния ERP софтуер

Съвет: Прочетете тази статия, за да научите кои са петте най-важни функционалности на фармацевтичните ERP системи

Всяко добре направено ERP за фармацевтика съдържа модул за контрол и управление на качеството. Този модул трябва да покрива всяка стъпка в създаването на продукта – от закупуването на суровини до производствения и след-производствения процес.  

Закупуване на суровини 

Качественото ERP позволява на производителя да закупува материали единствено от одобрени и верифицирани доставчици. Веднъж щом суровините пристигнат, те трябва да преминат през различни тестове и да отговорят на множество изисквания, за да бъдат одобрени за употреба. С други думи, самото производство започва след цялостна проверка на качеството на суровите материали. Функционалност за управление на формули може да бъде изключително полезна в този етап – освен с подробна информация за съставките, тя ви помага да проследите всяка една промяна във формулите, както и кога, как и кой я е направил. 

Производствен етап 

По време на производството трябва да се следват правила и документи, които описват в детайл всеки процес. Важно е те да се спазват едно към едно, за да бъдат покрити заложените стандарти за качество. Един от тези документи е така нареченият Master Batch Record, който съдържа инструкции за производство на всяка партида стъпка по стъпка. В него ще откриете процедурни стандарти, като например кога, как, от кого и с какви средства трябва да бъде произведен продуктът. В същия документ се пази информация за вложените суровини, което значително улеснява проследяването на сурови материали. 

Друга важна функционалност, която вашето ERP трябва да предлага, е улеснено спазване на принципът в производството FEFO (first expiring, first out). Това ще ви помогне да поддържате консистентно качество, да намалите риска от създаване и продаване на продукт с изтекъл срок на годност, и да намалите своите разходи.  

Контрол на качеството 

След като продуктът е произведен, следват тестове, с които да се потвърди неговото качество и това, че отговаря на специфичните стандарти в индустрията. Не на последно място, когато продуктът е вече в търговската мрежа, с помощта на ERP системата, производителят може да проследява дистрибуцията му. В случай, че продуктът трябва да бъде изтеглен от пазара, партидата му лесно може да бъде проследена.  

Допълнително, фармацевтичното ERP позволява създаването на различни нива на одобрение и вътрешен процес на работа и разделяне на отговорности. Също така, в рамките на решението можете да използвате електронни подписи и архиви, свързани с одобрения и валидация, които често са важно изискване в различни регулации и разпоредби. 

Нещо, което на пръв поглед не е свързано с контрола на качеството, но на практика е от изключителна важност, е поддръжката на фабриката. Висококласната ERP система предлага функционалност, която спомага за поддръжката, предотвратява проблеми съгласно CAPA или GMP регулации. Така вашата фармацевтична компания постига навременност и рентабилност в производството, подобрен контрол на качеството и производствените резултати. 

Искате ли да знаете повече за важните функционалности във фармацевтичните ERP системи? Свържете се с нас

Сподели

За автора
Kalina Stamatova
Kalina is a marketing professional specializing in copywriting and content marketing. An avid reader, she also has experience working in advertising and enjoys theater.