Интеграция между ERP и CRM с помощта на Microsoft Dynamics Connector. Мисията невъзможна?

апр. 23, 2018

Нека си представим следната ситуация – търговец в средно голяма компания е на среща с потенциален клиент. Докато текат разговорите, търговецът проверява в реално време цените и възможните отстъпки за продукт X, от който клиентът се интересува, и му изготвя оферта на изключително изгодната цена Z. След няколко дни клиентът потвърждава условията и офертата се превръща в поръчка – т.е. клиентът от потенциален (prospect) се превръща в реален. От тук останалите отдели (Supply chain management) на компанията поемат щафетата, като експедира стоката от склада и я доставят на клиента, издават фактура и разбира се, следят за плащането ѝ. А търговецът, от който започна всичко, може да провери по всяко време статуса на създадената от него поръчка, докато продължава да прави това, в което е най-добър – да продава.

Подобна картина е често срещана в процеса на работа. Много от компаниите притежават CRM, подпомагащ им процеса на продажби, и ERP, която се грижи за следпродажбения процес. Тези системи обаче, често нямат никаква връзка помежду си, поради което на хората от двете звена им се налага да взимат решения без да имат достатъчна информация за актуалните цени и ценови политики, наличности от артикули, обслужвания на плащанията и много други. За да се случи всичко това безпроблемно, е необходимо CRM и ERP да са интегрирани.

Microsoft предоставя стандартно решение на проблема с интеграцията между двете системи – Microsoft Dynamics Connector. Той поддържа богат набор от версии както на Microsoft Dynamics CRM (2013, 2015, 2016), така и на двете най-популярни ERP системи на Microsoft – AX (2009, 2012) и NAV ( 2013, 2015, 2016).

Как се случва интеграцията?

Мапинги

Конекторът пристига с богат набор от предварително дефинирани мапинги между CRM и ERP. Те включват базовите настройки като мерни единици, валути и валутни курсове. Също така и основните „ентитита“: артикули, контакти, клиенти, оферти, поръчки, фактури и служители. Включени са и подборни инструкции за последователността на интеграцията между тях.

Верме на синхронизация

За всеки отделен мапинг конекторът проверява периодично има ли създадени нови данни и ако намери такива ги синхронизира между двете системи. Този период може да бъде настройван с точност до секунда, но поради забавянията, които може да възникнат по мрежата, се препоръчва той да не е по-малък от 1 минута. Разбира се, периодът на проверка зависи преди всичко от ентитито и колко често се въвеждат нови данни в него. Например, добавянето на валути или мерни единици в ERP се извършва сравнително радко след първоначалното настройване на системата и мапингът за тях може да е веднъж на 24 часа. От друга страна, създаването на поръчки в CRM и своеверменното им обработване в ERP налага по-често активиране на мапинга, например на всеки 30 минути. Определянето на времената на мапингите е специфично за всяка компания и трябва да бъде настроено индивидуално според бизнес процеса ѝ. Няма универсална формула за настройка, но трябва да се вземат под внимание минимално допустимото време, както и възможностите на мрежата, която свързва системите.

Филтри

Microsoft Dynamics Connector също така позволява и дефинирането на индивидуални филтри, като по този начин могат да се ограничат данните, които се синхронизират между двете системи. Например артикули, които се използват в производството, но не се предлагат от търговците, могат да останат само в ERP системата, без да се изпращат към CRM. Същото важи и в обратната посока.

Трансформация на данни

Тъй като форматът на данните може да е различен в двете системи, конекторът позволява в процеса на синхронизирането им от едната в другата система, те да бъдат преобразувани в подходящия формат. За целта могат да бъдат използвани множеството вградени функции, който включват аритметични оператори, условни конструкции, форматиране на текст, дати, конвертиране от един формат в друг и много други.

Нови мапинги

Въпреки, че стандартно се поддържат мапинги за основните ентитита необходими при интеграцията на CRM и ERP, това не винаги е достатъчно. Именно поради това е оставена възможност за създаването на нови мапинги.

Microsoft Dynamics Connector се свърза с ERP и CRM с помощта на сървисите SOAP (Simple Object Access Protocol) и REST (REpresentational State Transfer), които системите предоставят. За да се създаде мапинг между нови ентитита, трябва първо да създадат сървиси в системите, които да дават достъп до новите данни. След като сървисите станат достъпни за конекторът, могат да се използват всичко възможности на мапингите като време на синхронизация, филтриане, трансформация на данни и други. Microsoft Dynamics ERP и CRM позволяват интегрирането на голям брой ентитита, включително и на custom създадени, което отваря възможност за интеграция на всякаква информация между системите.

В заключение може да се каже, че с помощта на Microsoft Dynamics Connector бързо и лесно могат да се интегрират стандартните ентитите в двете системи. Добавянето на мапинги за нови custom ентитита също е възможно, като реализацията

Категории: ERP,Uncategorized @bg
Етикети:

Сподели

За автора
Teodor Goshev
Теодор Гошев
Теодор Гошев работи като програмист на Microsoft Dynamics AX от 5 години. Има опит и с .NET и SQL Server. Професионалните му интереси са свързани с Microsoft Dynamics и интеграцията на платформата с външни системи. Тео обича да прекарва свободното си време в пътуване, в плуване и в планината.

Новини и известия по имейл