Избор на ERP система за Вашия ритейл бизнес – какво трябва да знаете?

май 18, 2022

Ролята на ERP системата, предназначена за ритейл индустрията

При ритейл бизнесът, в който прогнозирането и планирането са много по-комплексни дейности, отколкото в други индустрии, ERP системата е от съществено значение за постигане на печалби. Софтуерното решение има ключова роля по отношение напасването на стоките, с които разполагате на склад, към потребителското търсене, минимизиране на стоковите движения, продуктовото позициониране, осигуряване на оптимална заетост на служителите, управление на взаимоотношенията с доставчиците и др.
ERP системата за ритейл бизнеса помага да прогнозирате бъдещите нива на продажби с голяма точност и да създавате поръчки, с цел управление на складовите наличности и паричния поток. Софтуерът Ви предоставя цялата информация, необходима за бързо взимане на решения, когато е нужно.

Важни изисквания, които трябва да имате, когато избирате ERP за ритейл бизнеса Ви

Подготовката на изисквания за внедряване на ERP система е основна и важна задача както за бизнес потребителите, така и за бизнес анализаторите, в случай че целят успешно реализиране на процеса. В жизнения цикъл на проекта това е една от най-важните стъпки, тъй като именно исканията, свързани с качеството, са тези, които водят до ясни резултати и опростени тест сценарии. Заедно с базовите характеристики на ERP системата, които добавят стойност към всяка компания, без значение от размера и индустрията й, е от значение и бизнес анализаторите или ERP консултантите да направят задълбочен преглед на всички специфични процеси, за да гарантират, че изисквания са съставени адекватно.

Когато се прави подбора, има няколко особено важни функции, за които да следите:

Много канали за продажба – Във време, в което онлайн пазаруването набира все по-голяма популярност, ритейл търговците трябва да предлагат повече начини за купуване на тяхната продукция, с цел да останат конкурентноспособни. Когато използвате пълния капацитет на ERP софтуера, бизнесът Ви може да оперира в няколко различни канала, например онлайн платформи за пазаруване, брандирани сайтове за електронна търговия, call центрове – всичко това на едно място, в една система. Всеки един от тези канали трябва да се интегрира изцяло със системата, за да може да се възползвате от всичките й ползи. Прилагането на адекватни политики за връщане на стоките е още един похват, чрез който да поддържате своята конкурентоспособност.

Offline функционалности – В ритейл бизнеса, ако клиент иска да купи нещо, Вие трябва да можете да го продадете! Ако POS системата е извън линия поради някаква причина, Вашите операции трябва да продължат да се осъществяват, а ERP софтуерът трябва да е в състояние да ги подпомага.

Финансови отчети за всеки търговски обект – Голямо предимство на ERP системата в ритейл бизнеса е, че цялата информация от трансакции на различните търговски обекти или други канали за продаване, е интегрирана с Вашия счетоводен софтуер, част от системата. Тази интеграция улеснява значително изготвянето на финансовите отчети обект по обект, тъй като ERP системата предлага подробни доклади на тримесечна база. В този ред на мисли, трябва да се убедите, че сте подготвили изискванията си за всички специфични отчети на ниво канали, търговски обекти или регион.

3 подобрения, които да очаквте след внедряването на ERP система във Вашия ритейл бизнес

Очаквайте много ползи щом веднъж имплементирате и започнете да работите с Вашата нова ERP система. Ето и някои подобрения в осъществяване на процесите, които да очаквате, след като сте преминали етапа на внедряване:

Подобрено управление на стоките – Всички бизнеси, действащи в сферата на ритейла, зависят от стоките, за да осъществяват продажби. Ако не разполагате с достатъчно, продажбата лесно може да бъде провалена. Ако имате прекалено много, е възможно да блокирате парите си и така стоките могат да загубят своята стойност в кратки срокове. ERP системата проследява продукцията Ви от момента, в който я наредите като поръчка докато не се осъществи продажбата. Това Ви позволява да сте информирани точно колко пари са задържани и за кой продукт. Така ще можете бързо да предприемете действие към освобождаване на по-бавно движещите се продукти и също така да се възползвате от по-добре представящите се като се снабдите с още.

По-ефективен контрол върху позиционирането – ERP системата следи всяка реализирана продажба, както и важните за Вашия бизнес детайли. Анализът на тази информация може да помогне да откриете взаимовръзки, които при други обстоятелства е възможно да бъдат пропуснати. Например, можете да установите, че определена стока се продава често, но заедно с някоя друга и съответно да ги разположите близо, така че да направите купуването по-лесно. Софтуерната система ще Ви помогне да взимате най-добрите решения всеки ден.

По-точна клиентска база данни – ERP системата включва модул за управление на информацията за клиенти, който ще Ви помогне да я използвате така, че да реализирате бъдещи продажби и да повишите печалбите си. Ако данните се използват лесно от персонала или екипа „Клиентски услуги“, то това може да Ви помогне да персонализирате клиентското изживяване на потребителите.

Свържете се с нас, за да научите с какво още може да бъде полезна ERP системата за Вашия бизнес.

Категории: ERP
Етикети:,

Сподели

За автора
Alexandru Dorobantu

Новини и известия по имейл