Каква е ролята на цялостната ритейл платформа в съвременния ритейл бизнес

май 18, 2020

Според POS/Customer Engagement проучване от 2018, 81 процента от ритейл компаниите ще започнат да използват цялостни ритейл платформи до 2020. Този процент не е изненада за тези, които следят развитието на бизнеса: начините, по който купувачите закупуват стоки и услуги се промениха, също като техните очаквания. В съчетание с развитието на технологията в последните години и навлизането на играчи като Amazon, традиционният ритейл модел все повече и повече се отдалечава от настоящата реалност.

Но ако има нещо за ритейла, в което вече сме сигурни, то е, че този бизнес винаги се адаптира. Нека погледнем неговото развитие през годините: първо ритейлът стана multichannel – което значи, че компаниите започнаха да продават чрез множество канали, които бяха управлявани по различни начини. След това ритейлът стана omni-channel и се фокусира върху създаването на последователен брандинг и UX във всички канали. Но това не беше достатъчно: въпреки консистентността на пръв поглед, интеграциите между каналите бяха скърпени, съществуваха несъответствия в данните и забавяния.

Точно в този момент се появиха цялостните ритейл платформи. Те комбинират POS системи, управление на поръчките през декстоп или мобилни устройства, кол център и други в една платформа. Цялостните ритейл платформи са толкова удобни, понеже всичката информация се споделя от една единствена база данни. Това значи, че служителите могат да получат (и съответно да предадат) надеждна и навременна информация за продуктите по всяко време и навсякъде. А това е изключително важно: според Gartner 89% от ритейл бизнесите смятат, че до 2020 конкуренцията ще се състои най-вече в това кой предлага най-добро качество на обслужване на клиента.

Какви са основните предимства на цялостната ритейл платформа? Тя позволява на мениджмънта да имат централизирана, цялостна картина над бизнес дейностите им в реално време. Така те могат да взимат навременни решения, които са базирани на реални данни, за всеки канал, в който е активен техния бизнес.

Този тип софтуер може да бъде интегриран с други решения, като онлайн магазини, инструменти за бизнес анализи и други. Цялостните ритейл платформи позволяват да се пази детайлна история на покупките в цялата компания, да се предлага една и съща продуктова информация във всички канали и лесно да се управляват рекламациите. Не на последно място, цялостните ритейл платформи са гъвкави и могат да бъдат използвани локално, в облака или хибридно.

Няма съмнение, че ролята на цялостните ритейл платформи в съвременния ритейл бизнес е голяма. Но преди да вземете решение коя е най-добрата за вашата фирма, е важно да се запознаете възможно най-добре с техните функционалности. Ние в Intelligent Systems сме LS Retail Gold партньор с повече от 40 ритейл клиенти и години опит. Базирайки се на своите познания, препоръчваме следните стъпки на ритейл бизнесите, които се интересуват от цялостна ритейл платформа:

Винаги можете да се свържете с нашите търговски представители, в случай че имате въпроси.

Сподели

За автора
Kalina Stamatova
Kalina is a marketing professional specializing in copywriting and content marketing. An avid reader, she also has experience working in advertising and enjoys theater.