Какво трябва да знаете за Dynamics 365 Sales и Customer Service лицензите

сеп. 02, 2020

Знаете ли, че Dynamics 365 Sales и Dynamics 365 Customer Service се предлагат с два различни типа лицензи? В случай че не сте запознати детайлно, създадохме този блог пост с основните прилики и разлики между Professional и Enterprise лицензите. Нека ги разгледаме:

Dynamics 365 Sales Professional или Dynamics 365 Sales Enterprise?

Най-лесно можете да си го представите по следния начин: Professional лицензът предоставя основните функционалности, докато Enterprise предлага и допълнителни функции. Естествено, Enterprise е и по-скъпият от двата. Може да се каже, че Professional е по-подходящ за бизнеси с по-ограничени търговски нужди, докато другият лиценз е за  компании, които се нуждаят от пълната функционалност на решението.

Предложение: Получете Dynamics 365 Sales Professional и/или Customer Service Professional с четири месеца безплатно ползване, ако активирате преди юни 2021!

Нито Dynamics 365 Sales Professional, нито Dynamics 365 Sales Enterprise имат лимит на потребителите. И двата вида лицензи позволяват да създадете следните функционалности и процеси в Dynamics 365: Потенциални клиенти (Leads), Възможни сделки (Opportunities), Акаунти, Контакти, Дейности, Кампании, Маркетингови списъци, Продукти, Ценови листи, Оферти, Заявки и Табла с данни (dashboards). И, разбира се, могат лесно да се свържат към Outlook, Microsoft Teams, Excel и Power BI. В допълнение, Sales Enterprise има още няколко допълнителни функционалности като Sales Insights и достъп до PowerApps.

Също така е важно да се отбележи, че Sales Professional има лимит върху следните функционалности, а Enterprise няма:

Видове лицензи за Dynamics 365 Sales

За разлика от Enterprise, Sales Professional няма достъп до Маркетингови кампании, Вграден инстумент за обработка на данни (Intelligence), Бързи кампании, Прогнози, Наръчници за търговците, Конкуренти, Търговски цели и  Териториално управление,  Продуктова таксономия, Йерархия, Социална ангажираност/ геймификация.

Научете повече за функционалностите на Dynamics 365 Sales

Не на последно място, Sales Professional е лиценз, който се дава единствено на наименовани потребители (тоест всеки служител, който използва приложението, трябва да влиза през свой собствен потребителски профил), докато Sales Enterprise може да бъде лицензиран и за наименовани потребители, и за устройства.

А Dynamics 365 Customer Service Professional и Enterprise?

Точно както при Dynamics 365 Sales, Customer Service Professional предлага основните функционалности на приложението, а Enterprise надгражда върху тях. И двата вида се предлагат с неограничени потребителски лицензи, могат да бъдат достъпени през мобилни устройства или таблети, и могат да бъдат свързани с Outlook, Power BI и Excel. За разлика от Customer Service Enterprise обаче, Customer Service Professional има лимит от 15 допълнителни обекта.

Някои функционалности се предлагат само за Enterprise, но някои могат да бъдат закупени като допълнителна функционалност и да бъдат използвани с Professional. Customer Insights и PowerApps могат да бъдат включени безплатно към Enterprise, докато Chat for Customer Service и Digital Messaging могат да се добавят срещу заплащане. Най-общо казано, Customer Voice, Gamification, Unified Service Desk, Advanced find, и Embedded intelligence/AI могат да бъдат използвани само с Enterprise, а PowerApps съществува и като допълнителна функционалност за Professional.

Научете повече за функционалностите на Dynamics 365 Customer Service

Дори и да не сте готови да закупите Enterprise лиценз за Dynamics 365 Sales или Customer Service, имаме добри новини: ако CRM нуждите ви се разраснат, преминаването от Professional към Enterprise ще бъде лесно и безпроблемно.

Търсите още информация за Dynamics 365 CRM приложенията? 

Сподели

За автора
Marina Varlyakova
Marina is a dedicated marketing professional, focused on B2B commerce. She has gained more 10-year experience working for investment companies and a Big 4 consultant company. Always ready for new challenges, Marina has gained knowledge in Microsoft management solutions and keeps on exploring the competitive edge they provide to businesses from different industries.