Кариерният Път на Анастасия Стайкова: Dynamics 365 FO Консултант

фев. 23, 2024

Анастасия Стайкова споделя растежа и страстта си към бизнес консултирането с Dynamics 365

Анастасия-Стайкова


Би ли разказала за ролята и отговорностите си в компанията?


Като SCM консултант в D365 Finance and Operations заемам важна роля в предоставянето на експертни познания на различни бизнес функции в конкретни области на процеса на управление на веригата на доставките (SCM), включително планиране, производство, продажби, покупки и инвентаризация. Ролята ми се простира до провеждане на цялостни анализи, проектиране на ефективни бизнес процеси и наблюдение на трансформацията на процесите на SCM. Сътруднича си тясно с разработчиците, за да оценявам необходимите персонализации, да внедрявам и тествам нови функционалности, да създавам ръководства за потребителя и да провеждам обучения за крайни потребители.

Би ли споделила ключовите фактори, които оформиха професионалната ти история по време на работата ти в Intelligent Systems?


Два ключови фактора оформиха значително професионалния ми път в Intelligent Systems. Първият е свързан с работата ми по проекта на Coca-Cola Албания, където навлязох в производството и планирането, придобивайки важен опит и знания. Вторият ключов фактор се разгръща чрез разнообразни допълнителни проекти. Тези преживявания показват моя ангажимент за непрекъснато учене и гъвкавост в рамките на динамичния пейзаж в Intelligent Systems.

По какъв начин компанията е насърчила личното и професионално ти развитие?


Intelligent Systems насърчава моето лично и професионално развитие, особено чрез съзнателното включване в проекти и отрасли, в които първоначално нямах голям опит. Този стратегически подход не само разшири експертните ми познания, но и предостави широки възможности за усвояване на нови функционалности. Той подчертава ангажимента на компанията да култивира динамична и овластяваща среда, която активно допринася за непрекъснатото ми развитие.

Какво те вдъхнови да развиеш кариера като опитен D365 консултант за финанси и операции (AX)?


Беше шанс. Първоначално бях наета като консултант в Business Central и пътуването ми направи неочакван завой още първия ден, когато открих промяна в отдела, в който щях да работя. Вярвам, че ако не беше този непредвиден обрат, щях да стана опитен консултант на Dynamics BC. Във всеки случай съм щастлива с това, което правя днес, тъй като Dynamics 365 не само оформи кариерата ми, но и запали страстта ми за развитие в тази специализирана област.

Твоята специалност е необичайна. Би ли ни разказала за някои от най-интересните и предизвикателни аспекти, с които се сблъскваш в текущ проект?


В рамките на моята работа текущите проекти представляват двойно предизвикателство – разбиране и съобразяване с гледната точка на клиента, като същевременно умело се управлява деликатното равновесие за постигане на най-високо качество в рамките на кратки срокове и бюджети. Това динамично взаимодействие на комуникация и решаване на проблеми влива във всеки проект смесица от очарование и сложност.

Кои са основните тенденции в управлението на бизнес процесите въз основа на опита ти с клиенти?


Въз основа на богатия ми опит с клиенти наблюдавам няколко основни тенденции в управлението на бизнес процесите. На първо място е акцентът върху автоматизацията на процесите – стратегически ход за повишаване на ефективността и рационализиране на операциите. Освен това се забелязва възприемане на принципите на Agile, което позволява по-голяма гъвкавост и бързина на реагиране при навигиране в постоянно променящия се бизнес пейзаж. Друга тенденция е нарастващото предпочитание към внедрявания с нисък код или без код, което отразява желанието за опростени и ефективни процеси на разработка. Тези тенденции заедно подчертават прехода към по-гъвкави, автоматизирани и рационализирани бизнес процеси.

Как постигаш баланс между работата и личния живот?


Постигането на баланс между професионалния и личния живот е непрекъснат процес на умело жонглиране между професионалните ангажименти и личните занимания. Това предполага ефективно управление на времето и приоритетите, за да се гарантира, че и двата аспекта са адекватно застъпени, което допринася за цялостно усещане за благополучие.

Категории: Интервю

Сподели

За автора
Yanitsa Mihova

Новини и известия по имейл