Next Best Action: ролята на machine learning в кръстосаните продажби

апр. 16, 2019

Все по-често банките и застрахователните дружества осъзнават нуждата от персонализиран подход към индивидуалните клиенти. Това им помага не само да се отличат и да създадат по-стойностни отношения с клиентите, но и да максимизират възможностите за печалба.

Полезен инструмент е тъй-нареченото машинно обучение, чрез което компютърни системи се обучават да изпълняват задачи според информация и опит, натрупани от други задачи. Макар на пръв поглед приложението на машинното обучение да не е пряко свързано с бизнеса – и по-конкретно финансовата индустрия – всъщност то е мощен инструмент за бизнес анализи и прогнози. Пример за такъв софтуер, който вече се прилага в сферата на финансите, е Next Best Action на VeriPark, който помага на банките да разбират своите клиенти по-добре.

Как технологиите подобряват обслужването на клиентите?

Банките трябва да умеят да общуват с всеки клиент спрямо неговите нужди и предпочитания, както и да му предлагат услуги, от които той наистина би се интересувал. Точно тук е ролята на машинното обучение – благодарение на него, служителят получава предложения какво да каже [на клиента], какво да предложи, което да е свързано с него, помагайки на служителя да го разбере по-добре.

В контекста на кръстосаните продажби, инструменти като Next Best Action дават предложения за „следващ ход“ спрямо конкретния потребител и конкретната услуга, който той търси, като всичко това се случва по предварително зададена логика. Тя е базирана на обширен модел от данни, който предлага още по-задълбочени прозрения за всеки един потребител. Това позволява на служителят да „обсъди с клиента според информацията, която има, да финализира продажба, използвайки по-малко хартия, с по-малко подписи и с автоматизирани процеси от всяка гледна точка“, казва Чинга.

Съвременните финансови институции осъзнават нуждата да превръщат общуването с клиента в съдържателна комуникация, базирана на ценни заключения, която да доведе до възможност за взаимно полезни отношения между двете страни. Софтуерът, работещ на принципа на машинното обучение, е мощен инструмент, с който това е по-лесно от всякога.

Това сподели Онур Чинга, регионален мениджър за Централна и Източна Европа във VeriPark по време на Финансовия Технологичен форум в Sofia Event Center. Събието, което се състоя на 10-и април и събра повече от 200 професионалисти от финансовата индустрия, беше фокусирано върху дигиталната трансформация на сектора.

Ако желаете да научите повече за това как специализираният софтуер може да подобри резултатите на вашата банка, свържете се с нас. Ще се радваме да ви предоставим повече информация по темата.

Сподели

За автора
Kalina Stamatova
Kalina is a marketing professional specializing in copywriting and content marketing. An avid reader, she also has experience working in advertising and enjoys theater.