Осем причини за избор на лизинг решение

фев. 21, 2023

Лизингът на корпоративни активи e оптималното решение след пандемията не само за малките и средни предприятия, но и за големите компании, тъй като позволява на бизнеса да придобие оборудване веднага, без непременно да отдели голям бюджет. Прогнозите са, че световният пазар за лизинг на корпоративни активи ще нарасне до 1751,3 млрд. щатски долара до 2027 г. с растеж от 13,45% по CAGR през 2022-2027 г., показа най-новото проучване на платформата Research and Markets.

Лизингът на корпоративни активи включва отдаване под наем на търговско оборудване, превозни средства, недвижими имоти, професионален хардуер и софтуер. В резултат на това лизингът на корпоративни активи намира широко приложение в различни индустрии, включително ИТ, телекомуникации, производство, автомобилостроене, строителство, транспорт и логистика.

Дългогодишният опит на Intelligent System в областта на софтуера за автолизинг ни помогна да създадем ново софтуерно решение, което обхваща целия процес на финансов и оперативен лизинг на стоки и оборудване. Приложението решава въпроси в ежедневните взаимоотношения с клиенти и договори на компании, предлагащи финансов и оперативен лизинг.

Ако трябва да добавите към своя Dynamics 365 Business Central възможност за изчисляване на лизингови планове с различни компоненти, Leasing for Dynamics 365 Business Central е нужният инструмент.

Приложението свързва процесите, предоставяйки всички необходими функционалности за управление на оперативен и финансов лизинг, интегрирани във вашата ERP система. Освен това, позволява лесно изчисляване на лизингови планове с множество компоненти, като основна стойност на активите, застраховка, допълнителни услуги и стоки. Различните условия на лизинг, включително продължителност, предварителни разходи и дължим баланс, лихвен процент и опция за закупуване на актива в края на лизинга, също могат да бъдат включени.

Осемте ключови функционалности са:

• Цялостен лизингов мениджмънт с проследяване на плащания и лизингови активи;
• По-добро финансово планиране и интеграция с модул Продажби на Business Central;
• Матрица за изчисляване на лихвата, застрахователните вноски и/или лизинговата такса на база брой вноски;
• Конфигурационен за застрахователни полици и амортизация в съответствие с нормативните изисквания;
• Възможност за дефиниране на различни такси в лизинговия договор като задължения, данъци;
• Избор на застраховател за финансов риск;
• Автоматизирано изчисляване на размера на задълженията, данъка и амортизация
• Подобрено клиентско обслужване благодарение на интеграцията със CRM модула на Business Central за проследяване на възможностите, етапите на сделката, нейната история, планирани задачи.

Свържете се с нас за повече информация.

Категории: Cloud,ERP

Сподели

За автора
Irina Bacheva
Irina Bacheva

Новини и известия по имейл