Основни прилики и разлики между две от най-популярните BI решения на пазара

февр. 12, 2018

Business Intelligence (BI) системите са съвкупност от технологии и услуги, които позволяват извличането на данни от различни източници (в общия случай транзакционни системи), тяхното обединение и обработка, както и създаването на анализи и справки, които да помогнат на бизнеса да взема адекватни и своевременни решения. BI надграждат системите за управление на бизнеса и са тяхно естествено продължение.

Да избереш правилния инструмент за анализи е ключов етап от развитието на всеки успешен проект. Но това обикновено е трудна задача, предшествана от редица въпроси.

 • Кой е най-добрият BI софтуер?
 • Какво го прави такъв и дали е правилният за моята компания?
 • Какви функционалности да търся и за какво да помисля преди да избера?

За да направи информиран избор, всеки клиент първо трябва да получи информация за основните играчи на пазара, какви са техните предложения и какви са основните тенденции в развитието на тази сфера.

През последните няколко години лидерите в BI технологиите са три – Microsoft, Tableau и Qlik. За да отговорят на бързо развиващите се нужди на пазара те непръкаснато променят своите продукти и добавят нови функционалности.

Решенията от този тип, които искам да ви представя, са Power BI на Microsoft и Qlik Sense на Qlik. Всяко едно от тях  има своите силни страни и отговаря на определени потребности на бизнес потребителите. И двата продукта са създадени в отговор на основните тенденции на BI пазара – мобилност, предоставяне посредством облачна среда и self-service:

 • комбиниране на данни от два или повече източника, тяхната обработка и интеграция, и извличането на полезна информация, която да послужи на потребителя за вземане на решения и достигане до прозрения
 • използване на BI услуги в облака или на лична инфраструктура (on premise), като при избор на облачна услуга и двата продукта притежават сертификати за сигурност и защита на данните
 • мобилност – и двете решения предлагат стандартната си функционалност на различни видове мобилни устройства – таблети и телефони. BI анализите могат да бъдат разглеждани както през уеб клиент, така и чрез специално създадени приложения, които са безплатни и позволяват допълнителна функционалност – например създаване на анотации и напомняния
 • self service – и двата софтуера имат интуитивен интерфейс позволяващ лесно добавяне на нови анализи и справки от бизнес потребителите
 • споделяне на информация между групи от потребители или с цялата организация

Освен общите функционалности, които са подобни за всеки BI софтуер от класа на лидерите на пазара, всяко от решенията има и допълнителни функции, които го отличават от конкурентите и го правят предпочитан от различните групи бизнес потребители.

При Power BI три ключови предимства, които си заслужава да споделим, са:

 • Q & A

Q & A е функционалност, позволяваща на работещите с приложението да задават интуитивни въпроси на естествен език (т.е. чрез въвеждане на запитването в текстова форма) и да получат търсената информация посредством различни видове графики. Q & A се различава от търсещите машини и отговаря на запитвания, които са базирани на организацията на данните в приложението. При използването на функционалността Power BI обработва наличните данни и избира най-подходящата графика, чрез която да ги визуализира. Тази настройка може да бъде променена, като при задаването на въпроса потребителят добави под каква точно форма би искал да види данните.

 • Quick Insights

Функционалност, която позволява бързо генериране на интересни графики на база на заредените данни. За да стане това възможно, Microsoft използват съвкупност от аналитични алгоритми, които позволяват откриването на общи тенденции, корелации, сезонност, екстремни стойности и други. Всяка една от графиките, създаедни чрез Quick Insights, може лесно да бъде добавена към ежедневно следените анализи.

 • Най- ниска цена на лицензиране, когато говорим за BI като облачна услуга

Microsoft Power BI Pro предлага най-ниската цена на лицензиране, в случаите, в които организацията няма ограничение да използва този род услуги. Power BI Pro лицензите, в момента на писане на статията, са под €10 на месец за потребител. За допълнителна информация относно цени и варианти за лицензиране, можете да се свържете с нашия екип.

Като консултант и потребител на Power BI, бих споделила и основен недостатък (в сревнение с технологиите на Qlik), а именно – липсата на обект, който да обобщава и визуализира всички направени селекции в приложението. Това понякога може да обърка крайния потребител за критериите, които е наложил върху данните. Ежеседмично Microsoft добавя нова функционалност към продукта, което ме кара да вярвам, че скоро ще запълнят и тази празнина.

Силни и отличителни черти на Qlik Sense, които трябвa да споделим са:

 • Асоциативно филтриране на данните

Ключовото предимство на Qlik продуктите е асоциативното филтриране на данните. То позволява на работещите с приложението да анализират информацията без ограничения и предварително заложени стъпки. Всеки може да използва интуицията си и чрез селектиране на данните да достигне до прозрения, които графиките трудно биха му предоставили сами по себе си. При филтриране на стойност от дадена категория, останалите стойности в приложението се оцветяват в цветовете на Qlik, които дават допълнителна визуална информация – кои стойности са избрани, кои са възможни, кои са алтернативните и кои са изключени.

 • Smart Search

Това е инструмент за глобално търсене в Qlik Sense, позволяващ на потребителя да стартира анализа на данните по ключови думи или фрази и да получи визуална информация за всяко сечение, изчисление или графика, които съдържат ключовата дума.

 • По-ниска цена на лицензиране, когато говорим за on premise решение

В зависимост от бизнеса и законовите регламентации, за част от компаниите не е възможно изнасяне на данни и анализи в облачни услуги, което налага използването на BI услуги посредством собствена инфраструктура. В тази категория Qlik Sense предлага по-гъвкаво и изгодно лицензиране, сравнено с възможностите на Power BI. За повече информация, не се колебайте да се свържете с нашия екип.

qlik sense dashboardПотребителите, свикнали с предлаганата функционалност от QlikView (първото BI решение, което компания Qlik разработва), ще открият че все още част от нея липсва в Qlik Sense – например циклични групи, условно скриване и показване на обекти и страници от приложението и други. Освен това, в сравнение с Power BI, инструментите на Qlik все още не предлагат автоматично генериране на анализи на базата на машинни алгоритми (Quick Insights).

С разрастването на Qlik Sense и мрежата му от потребители очакваме тези липси да бъдат запълнени или заменени от нова функционалност.

Бързите темпове на развитие на BI пазара налагат водещите продукти да се променят и обогатяват постоянно. Техните функционалности предлагат на потребителите богата гама от разнообразни анализи и възможност да контролират бизнеса си, на база на получена своевременна и адекватна информация.

А вие контролирате ли информационния поток в своята компания?

Сподели

За автора
Яница Крумова
Яница се занимава с BI решения вече повече от 5 години, като преди да се фокус върху технологиите за справки и анализи на Microsoft и Qlik, е работила като консултант на ERP системи. В свободното си време Яни обича да чете, да ходи на йога и е запален кулинар.