Производство на храни и напитки: 5 признака, че вашата веригa на доставки трябва да бъде оптимизирана

апр. 22, 2021

Хранително-вкусовата промишленост е характеризирана от динамични промени, свързани с разликите в предпочитанията на клиентите и новите тенденции, които създават значителни предизвикателства за производителите. С нарастването на натиска от страна на потребителите и дистрибуторите, като хранителните вериги и супермаркети, тази промяна се откроява най-вече в дейностите, свързани с управление на веригата за доставки и логистика. Тези производители, които искат да оцелеят, не могат да си позволят да изостанат. Нека да разгледаме кои са някои от основните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени. 

Съвет: Научете повече за нашето ERP решение за хранително-вкусовата промишленост, Food & Beverage for Dynamics 365

Пропуски в проследимостта 

Проследяването на продукта през всеки етап от веригата на доставки е от изключителна важност в хранително-вкусовата промишленост. Тази стъпка се предприема, за да се избегне липсата на прозрачност и ненужния риск от недоверие в клиентите, а в някои случаи дори и въпроси от правно естество. Същевременно, лесното проследяване на продукти и съставки е важно и от гледна точка на безопасността и спазването на индустриални стандарти като GMP, HAACP и други. Всяка компания, която се затруднява да проследи своето производство, е уязвима. 

Недостатъчна безопасност 

С оглед на повишаващата се осъзнатост на потребителите за характеристиките на продукта, натискът върху производителите да произвеждат безопасни и висококачествени продукти е по-висок от всякога. Има много фактори, които застрашават безопасността на един хранителен продукт – начинът, по който се съхраняват съставките му, как е произведен и дали е имало забавяне в транспорта му. 

В случай на проблем с даден продукт, производителят трябва да премине през скъп и сложен процес по изтегляне от търговската мрежа, който може да причини значителни щети на репутацията на марката. Ако производителят не е спазил производствения протокол, намирането на партидите в дистрибуторската мрежа може да се окаже почти невъзможна задача. 

Неефективна комуникация 

Повечето производители на храни и напитки оперират в множество страни (или поне от няколко различни локации). Това води до фрагментиране във веригата на доставките, без непременно да съществува пряка комуникация между различните отдели. В резултат на това информацията може да се разпокъса и комуникацията да пострада, а това често води до неефективност или дори грешки. За това е важно – особено имайки предвид колко лесно е да се постигне днес – всеки производител да поддържа достатъчно добро ниво на комуникация. 

Растящи разходи 

Разходите, свързани с веригата на доставките на храни, не са незначителни. Някои от основните пера са свързани с енергия и гориво, работна ръка, логистика, инвестиции в нови технологии и т.н. Тъй като разходите поначало са високи, особено важно е те да бъдат проследявани, разбирани и контролирани. Въпреки че някои колебания в крайните суми не са нищо необичайно, трайната тенденция за увеличаване разходите ви без видима причина означава, че вашата компания не ги управлява по най-ефективния възможен начин. 

Неефективно управление на инвентара 

Неефективното управление на инвентара е ясен сигнал за проблеми във веригата на доставки. Когато става въпрос за инвентаризация, трябва да се търси крехък баланс – твърде голяма наличност може да доведе до развалени продукти, които биват изхвърлени и загубени доходи. Твърде малката наличност пък може да означава, че не можете да отговорите на търсенето. А това води до загубени приходи. Ефективното управление на доставките осигурява ясен поглед над складовите наличности в реално време и помага на вашата компания да произвежда и съхранява точното количество в точното време. 

 

Звучат ли ви познато? Факт е, че това са много често срещани проблеми в производството на храни и напитки, които могат да бъдат решени от специализирано ERP решение като нашето. За да разберете дали Food & Beverage for Dynamics 365 е подходящо за вашия бизнес, свържете се с нас

Категории: ERP

Сподели

За автора
Kalina Stamatova
Kalina is a marketing professional specializing in copywriting and content marketing. An avid reader, she also has experience working in advertising and enjoys theater.

Новини и известия по имейл