Работа с подизпълнители: може ли софтуерно решение да подобри управлението на проекти?

юли 01, 2019

Чрез работата с подизпълнители, една компания може да възложи различни видове работа на други компании. Макар това да й дава възможност да работи върху повече от една фаза на развитие на проекта, лесно може да стане каша, когато се случват толкова много неща наведнъж. Трудно е да се следят ангажиментите на подизпълнителите към компанията, както и нейните към тях. Прочетете защо софтуерно решение за строителни компании може да ви помогне да смекчите напрежението от работата с подизпълнители.

По-лесно ли се следят подизпълнителските дейности?

Софтуерното решение позволява директно да се разпределят конкретни задачи и проекти според количествено-стойностната сметка, а после да следите дали изпълняват задълженията си към вашата компания. След това подизпълнителите могат да отчитат свършената работа и да ви фактурират за нея. След като това се случи, съответно пък вие можете да фактурирате възложителя автоматично.

Софтуерните решения, разработени конкретно за строителния бизнес ви помагат да управлявате договорите си по-добре – независимо дали става въпрос за тези с подизпълнителите или инвеститорите. Това включва анекси и всякакви други промени. Така става сравнително по-лесно да проверите дали вашия бизнес партньор изпълнява своите задължения към вас. Също можете да следите кога следва да освободите гаранцията за добро изпълнение за всеки един проект.

Какво се случва с генерираните данни?

Може би най-голямото предимство на софтуерно решение, което да помага в работата с подизпълнители, е, че проследяването на информация е много по-лесно.  Ако вместо това компанията ви работи с Excel, промените няма да бъдат отразени в счетоводството.

Още повече, несъмнено ще срещнете трудности при проследяването на информация за всичките проекти, по които работи даден подизпълнител. Сега умножете това по пет, десет или с колкото подизпълнители работи компанията ви. Със софтуер като Construction for Dynamics 365, имате достъп до подробен преглед на всички проекти, по които работи всеки един подизпълнител.

Като цяло, софтуерното решение ви позволява да направите пълен кръг в отношенията си с подизпълнителите – можете да им възлагате задачи и проекти според КСС, да следите развитието и отчетите, да получавате и издавате плащания автоматично. Това позволява на компанията ви да се фокусира върху големите решения, без да е постоянно заета с малки, но важни проблеми.

Искате ли да научите повече? Свържете се с нас!

Сподели

За автора
Kalina Stamatova
Kalina is a marketing professional specializing in copywriting and content marketing. An avid reader, she also has experience working in advertising and enjoys theater.