Система за управление за автомобилни вносители: Какво трябва да знаете преди интеграция?

май 31, 2022

Изборът на качествена софтуерна система, която да подпомага автомобилните вносители при управлението на бизнеса им, е от ключово значение, поради спецификата на бранша. За да взаимодействате с OEM производителите, както и да изпълнявате прецизно заявки, пристигнали във Вашите представителства, е необходима надеждна IMS (Importer Management System) с всеобхватни възможности.  

Какво трябва да знаете преди да пристъпите към внедряване на тази система, Ви разказваме сега:

Бъдете с ясна представа за предизвикателствата, които искате да преодолеете  

Кои са проблемите, които се надявате да разрешите с внедряването на IMS? Задайте си няколко въпроса, свързани с естеството на затрудненията на Вашата компания – финансовото състояние, резултатите на отделите или пък неефективното разпределение на времето. Каквито и да са притесненията Ви, важното е да сте наясно с тях и какво би означавало разрешаването им за бизнеса Ви. 

Включете служителите си в подготовката на проекта 

За да предразположите екипа си към предстоящите нововъдения, можете да включите негови водещи представители в оценката на бизнес процесите на Вашата компания. Това ще им позволи да изразят притесненията и затрудненията си, свързани с работните задължения, а Вие ще получите реална представа и ясна визия при изготвянето на изискванията към доставчика на софтуерната услуга. Също така, можете да ги въведете и във фазата на внедряване. Това ще им помогне да оценят своят принос и да преминат по-лесно към новия начин на работа. 

Изберете кои модули да включите във Вашата система 

Специализираната ERP система за вносители на автомобили предоставя безкрайни възможности и широк избор от функционалности за бизнесите в сферата. Той може значително да улесни работата Ви и да укаже положително влияние върху редица вътрешни процеси.  

Но за да бъде наистина ефективен за Вас, трябва добре да се информирате за опциите, които софтуерът предлага. Вашият бизнес и Вашите нужди са уникални и поради тази причина ERP системата е добре да бъде персонализирана спрямо тях. Това, разбира се, е нелек процес и затова е хубаво да имате доверен партньор, който да Ви подкрепя и помага във всяка стъпка при внедряването. 

IMS в облака? 

Облачните технологии оказват положително влияние върху развитието на организации от различни индустрии, поради опростения и рационализиран начин на настройване. И не само.  

IMS в облака Ви позволява да управлявате бизнеса си, без значение от местоположението Ви към дадения момент. Претоварването на вътрешните сървъри и ИТ системи остава в миналото, а свързаните с тях разходи биват елиминирани. Времето за достъп до данни е оптимизирано, което позволява да теглите отчети и да получавате необходимата Ви информация за секунди. Облачните решения се отличават с усъвършенстваната си технология за криптиране на данните, която гарантирано подобрява условията по сигурността. 

Разходи при внедряване на IMS решение 

Често цената е водещ фактор при закупуване на IMS, като се пропуска възможността за възникване на множество неочаквани разходи. В общите разходи за придобиване често включва забавяне, системни проблеми, грешни данни, несъответствия с първоначалните изисквания на клиента и други. 

Нашият опит сочи, че най-подценяваният разход при стартиране на софтуерна система е обучението на хората, които ще работят с нея. Подготовката помага на служителите да разберат добре предимствата и начина на работа при новите процеси. Това ще спомогне за  повишаване на ефективността и редуциране времето за завършване на поставени задачи. 

Научете повече за разработеното от нас софтуерно решение DealerBox, което ще Ви помогне да управлявате ефективно бизнеса си и да развивате уменията на служителите си.

Категории: ERP

Сподели

За автора
Aleksandra Delikostova

Новини и известия по имейл