Подмярка 4.2 от ПРСР допуска финансиране на ERP проекти

февруари 07, 2018

Максималният размер на разходите за един кандидат е 2 млн евро

На 14 февруари 2018г. стартира приемът на документи по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделски продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. Целта на процедурата е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост, като се допускат инвестиции за закупуване на ERP системи за управление на производствените процеси.

По програмата могат да кандидатстват земеделски производители с минимален стандартен производствен обем не по-малко от 8000 евро, групи на производители и предприятия (ЕТ и Юридически лица) произвеждащи и/или преработващи:

 • Мляко и млечни продукти – сирене, кашкавал, кисели и пресни млека, млечни напитки и др.
 • Месо – кланици, транжорни, млени, пушени, сурово сушени, консерви и други месни продукти
 • Плодове и зеленчуци, включително култивирани и диворастящи гъби – замразени, консерви, сладка, конфитюри, пюрета, сокове, нектари и др.
 • Ядки – орехи, бадеми, лешници
 • Пчелен мед и други пчелни продукти
 • Зърнени – мелничарски , фуражни и други продукти
 • Растителни масла ( с изключение на маргарин )
 • Етерично-маслени и медицински култури, билки – сушене, смилане, различни видове екстракция на активни вещества, дестилерии за извличане на масла
 • Вино и оцет от грозде и други плодове

Финансовата помощ е в размер на:

 • 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за микро-, малки и средни предприятия
 • 40% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за големи предприятия (над 250 човека персонал)
 • Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е 2 000 000 евро

Общият бюджет на Програмата е 85 000 000 евро.

Приоритет ще бъде даван на проекти, свързани с:

 • преработка на селскостопански продукти от чувствителни сектори
 • технологични решения спестяващи енергия и въвеждането на иновации при преработката на селскостопанска продукция
 • преработка на сертифицирани биологични земеделски продукти
 • подобрено взаимодействие и коопериране между земеделските производители и предприятията от хранително – вкусовия сектор
 • осигуряване на устойчива заетост и нови работни места включително на територията на селските райони
 • за осъществяване на проекти на територията на Северозападния район – областите Видин, Враца, Монтана, Плевен и Ловеч.
 • земеделски производители, преработващи собствена земеделска продукция
 • бенефициенти с ескпортна насоченост през последните 3 години

Документи се приемат до 17:30ч. на 16 май 2018г. посредством Информационната система за управление и наблюдение – „ИСУН 2020“. Уеб формулярът за кандидатстване и прилежащите документи се подават с Квалифициран електронен подпис чрез модула „Е-кандидатстване“ на адрес https://eumis2020.government.bg/

В случай, че ще финансирате внедряване на ERP система с подмярка 4.2 от ПРСР, свържете се с нас за да ви запознаем с NAVfoodсофтуерно решение за ефективно управление на производството в компании от ХВП.

Сподели