Българската локализация за Dynamics 365 Business Central вече е налична в AppSource

октомври 11, 2021

Радваме се да съобщим, че българска локализация за Dynamics 365 Business Central, разработка на Intelligent Systems, е вече в Microsoft AppSource. Приложението е създадено, за да може Dynamics 365 Business Central да отговаря на изискванията на българското законодателство и съдържа всички необходими функции за безпроблемното управление на бизнес в България.

За да бъде част от онлайн платформата на Microsoft, решението ни премина през процес на сертифициране, който обхваща проверка на кода, функционалностите, сигурността и употребата.

Българската локализация включва ДДС справки, Интрастат, функции за анулиране на счетоводни документи. В допълнение предоставя възможност за съхраняване на детайлна информация за кореспондиращи сметки, както и избор от предефинирани печатни форми на осчетоводени документи за продажба. Локализацията ще ви помогне да пестите време, благодарение на готовите за ползване бланки.

Важно предимство, което приложението предоставя на местните компании, е българският превод на Dynamics 365 Business Central. Това улеснява служителите при работата им с ERP системата.

От друга страна, българската локализация е предпочитана за имплементация от чуждестранни партньори в свързани дъщерни дружества, поради своята гъвкавост и съответствие с българското законодателство и регламенти.

За да разберете повече подробности относно приложението за българска локализация, можете да изтеглите брошурата ни или да се свържете с нас!