ERP системите в облака стават все по-популярни

март 14, 2023

Изборът на ERP система за управление на бизнеса е важно финансово и практическо решение, което влияе на всички процеси в една компания – човешки ресурси, счетоводство, производство, склад и др.

Според най-новото проучване на Panorama Consulting Group за 2022 г. 65% от компаниите в света са избрали ERP в облака (hosted, managed service, SaaS), в сравнение с ERP на собствен сървър. 72,5% от организациите в Европа също са избрали облачните технологии. 63,7% от компаниите в света са предпочели SaaS модела.

ERP в облака е все по-разпространен модел в технологичната индустрия. Компанията за секторни проучвания, консултации и анализи MarketsandMarkets прогнозира, че световният пазар на облачни услуги ще достигне 947,3 млрд. щатски долара до 2026 г.

Пандемията принуди компаниите да оптимизират разходите си, като се откажат от поддръжката на собствени сървъри. Мобилността се превърна в ключов фактор при преминаването към ERP в облака заради дистанционния или хибриден начин на работа.
Panorama категоризира ERP системите, като отчита факторите големина и приходи на организацията.

• Dynamics 365 FO е категоризиран в по-високия клас II. Решенията са подходящи за малки и средно големи компании с приход от 250 до 750 млн. щатски долара годишно. Подобни организации могат да покриват различни индустриални отрасли и да имат много клонове.

Dynamics 365 Business Central е категоризиран в по-ниския клас II. Решенията са подходящи за малки и средни компании с приход от 10 до 250 млн. щатски долара годишно. Тези организации представляват една индустрия и управляват едно предприятие.

81% от компаниите, които са извършили анализ на възвръщаемостта на инвестициите (ROI) преди да започнат проекта и са били активни поне една година, са доволни от резултата. Най-често определяните ползи за организациите са свързани с производителността/ефективността – 74,8%; разходите за ИТ поддръжка – 62,6% и потребителското преживяване – 58,8%.

Според консултантите на Panorama възвръщаемостта на инвестициите е свързана с необходимия период от време, за което оптимизацията на процесите ще се усети на практика. Включването на различни мениджърски роли в компаниите при оценката ще гарантира, че всички ползи са били отчетени.