ERP системите в облака стават все по-популярни

март 14, 2023

Изборът на софтуерна система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) е важно финансово и практическо решение, което може да повлияе цялостно на бизнеса, човешките ресурси, счетоводството, производството и склад.

Според най-новото проучване на Panorama Consulting Group за 2022 г. 65% от организациите по света са избрали облачни услуги (хоствана, външно управлявана услуга, SaaS), вместо локално внедряване. 72,5% от организациите в Европа са избрали услуги на Cloud. 63,7% от компаниите в света, които са избрали Cloud, са се спрели на SaaS модела, а не хоствана или управлявана услуга.

ERP базирана в облака, е все по-разпространен модел в технологичната индустрия. Платформата MarketsandMarkets прогнозира, че глобалният пазар на облачни услуги ще достигне 947,3 млрд. щатски долара до 2026 г.

Пандемията оптимизира разходите на компаниите, които решиха да се откажат от поддръжката на собствени сървъри за съхранение на бази данни. Мобилността се превърна в ключов фактор при преминаването към дигитални ERP заради дистанционния или хибриден начин на работа. Panorama категоризира ERP системите, като отчита факторите големина и приходи на организацията.

• Dynamics 365 FO е категоризиран в по-високия клас II. Решенията са подходящи за малки и средни организации с приход от 250 до 750 млн. щатски долара годишно. Подобни организации могат да покриват различни индустриални отрасли и да имат много клонове.

• Dynamics 365 BC е категоризиран в по-ниския клас II. Решенията са подходящи за малки и средни организации с приход от 10 до 250 млн. щатски долара годишно. Тези организации представляват една индустрия и управляват едно предприятие.

81% от компаниите, които са извършили анализ на възвръщаемостта на инвестициите преди да започнат проекта и са били активни поне една година, потвърдиха възвръщаемост на инвестициите.

Най-често определяните ползи за организациите са свързани с производителността/ефективността – 74,8%; разходите за ИТ поддръжка – 62,6% и потребителското преживяване – 58,8%.

„Създаването на план за реализиране на ползите е от съществено значение за измерване на възвръщаемостта на инвестициите и показател, че проектът е постигнал измерими ползи. Препоръчително е да се направи екип от заинтересовани страни от цялата компания, за да се гарантира, че нито една очаквана полза не е останала неопределена“, обясняват консултантите на Panorama.

С облачните решения на Intelligent Systems компаниите използват всички функционалности и предимства на софтуерни продукти и услуги от висок клас със съответните лицензи, инфраструктури, обновени версии и поддръжка.

Нашата компания има 19 години опит в бизнес решенията за Dynamics 365 Business Central и внедряването на CRM приложения на Dynamics 365 за маркетинг, продажби, автоматизация на услугите по проекти и обслужване на клиенти.