Гъвкав обмен на данни между различни бази с External Database Connector

септември 13, 2022

Важно е всекидневно да осъществявате гъвкав обмен на бази данни с ключови бизнес партньори? Приложението External Database Connector на Intelligent Systems улеснява трансфера на данни, като цели да се избегнат трудности и забавяне при извършване на рутинни задачи заради непълна информация или ръчна обработка на данни. Софтуерното решение е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

На практика External Database Connector осъществява пренос на данни от всяка една външна база данни към Microsoft Dynamics 365 Business Central в облак или инсталирана  на място ERP система. Новото приложение е подходящо за различни видове бизнеси, които осъществяват обмен на данни.

Работи с всички видове бази данни, които поддържат Open Database Connectivity (ODBC). Приложението получава данни от таблици, изгледи и полета, съпоставя ги с еквивалентните данни в Dynamics 365 Business Central и след това създава нови или презаписва съществуващи записи в ERP въз основа на установените съпоставяния и настройки.

Поддържаните бази са MySQL, Microsoft SQL сървър, Oracle, PostgreSQL, MongoDB, MS Access, както и още много други.

Какви са другите предимства за вашия бизнес, ако изберете External Database Connector?  Свържете се с нас за повече информация. 

Разгледайте богато ни портфолио, за да научите повече за останалите приложения, създадени от нашия екип.