Готови ли сте за GDPR?

март 02, 2018

Новият европейски регламент влиза в сила от 25 май

Повечето от вас вероятно вече знаят, но скоро влиза в сила нов регламент на Европейския съюз, целящ да осигури по-добра защита на личните данни за всички граждани на общността. Наречен General Data Protection Regulation (Общ регламент за защита на личните данните), законодателният акт ще позволи на всяко физическо лице в ЕС да управлява начина, по който организациите съхраняват и използват информацията за него – т.е. ще поеме пълен контрол върху своята поверителност. GDPR влезе в сила на 25 май 2018г., а дотогава компаниите, извършващи дейност на европейския пазар, трябва да са приравнили всички свои процеси в пълно съответствие с регламента. Неспазването на правилата след тази дата може да доведе до максимална глоба от 20 млн. евро или 4% от световните приходи на компанията за предходната финансова година, като се взима по-високото от двете стойности.

От Intelligent Systems винаги сме се старали да помагаме на нашите клиенти да са в крак с най-новите тенденции в технологиите, като същевременно гарантираме, че техният софтуер и инфраструктура отговарят на всички правила и законодателни разпоредби. В тази връзка ви представяме някои аспекти на това как Dynamics 365 помага на бизнеса ви да е в съответствие с правилата на Общия регламент:

  • Получаване на изрично съгласие от страна на клиентите за обработване на техните данни
  • Осигуряване на инструменти, с помощта на които да информирате клиентите за това, как ще използвате данните им
  • Предоставяне на възможност за физическите лица да поискат корекция или дори изтриване на личните им данни
  • Внедряване на така наречените методологии “privacy-by-design” и „privacy-by-default“ – т.е. определяне на мерки за защита на данните още в самото начало на въвеждане на нов процес, продукт или услуга, както и събиране само на тези лични данни, които са ви необходими за извършване на задълженията
  • Подсилване защитата на данните чрез множество начини за предоставяне или ограничаване на достъпа до тях, както и криптиране на информацията

…и много други.

За да разберете по-подробно как Dynamics решенията помогнат на организацията ви да е в съответствие с GDPR, от Microsoft са подготвили детайлни документи* със свободен достъп:

Customer Engagement

Finance and Operations, Enterprise edition

Retail

Talent

Finance and Operations, Business edition

  • Скоро

Microsoft Dynamics NAV

Готови ли сте за Общия регламент за защита на личните данни?

Оценете готовността си да покриете GDPR изискванията с инструмент, специално разработен от Microsoft, за да помага на организациите да идентифицират съответните технологии и стъпки, които могат да предприемат в посока съответствие с регламента.

Ако искате да научите повече за софтуерните системи Microsoft Dynamics и техните предимства, не се колебайте да се свържете с нас, тъй като прилагането на Общия регламент за защита на личните данни започва много скоро.

 

Забележка: Внедряването и използване на система от продуктовата линия Microsoft Dynamics не привежда автоматично бизнеса ви в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни! Microsoft Dynamics са само софтуерни инструменти, които могат да ви помогнат да въведете и спазвате строги политики за събиране, съхранение, използване и опазване на данните. Имайте предвид, че Intelligent Systems е доставчик на бизнес решения, но НЕ е GDPR консултант.

 

*документите са на английски език