Chat with us, powered by LiveChat

„Интелигентни системи за сигурност“ оптимизира производствените си процеси в партньорство с Intelligent Systems

ноември 21, 2018

 „Интелигентни системи за сигурност“ ООД е българско дружество с повече от 20 години опит в развитието и производството на електронни и електромеханични продукти. През 2007 „Интелигентни системи за сигурност“ ООД и Rommens Instrumenten-en Apparatenbouw B.V. (Холандия) учредяват „РОМТЕХ-3 Ес“ ООД. Смесеното дружество създава електроника, базирана на съвременни знания и нови технологии.

Какви са предизвикателствата

При изпълнението на своята дейност мениджмънта на Интелигентни системи за сигурност се сблъсква със затруднения, свързани с управлението и планирането на производството и складовото пространство, продажбените дейности, както и с липсата на интеграция между отделните софтуерни продукти и цялостната отчетност на компанията. От ръководството осъзнават, че за да се справят с това предизвикателство трябва да въведат единна система за управление на всички процеси. И така търсенето започва.

Как подобряват процесите си

Security Smart Systems Ltd manufacturing areas
Производствен цех на „Интелигентни системи за сигурност“

„Интелигентни системи за сигурност“ ООД щателно проучва пазара за ERP системи и възможностите на различните компании, които ги предлагат. Спира се на Microsoft Dynamics NAV и Intelligent Systems, която внедрява ERP системата и разработва допълнителен модул (add-on) за отчитане на производството с таблети, чрез който се проследява колко е изработил всеки един служител. „Една от целите, които Интелигентни системи за сигурност си постави с новата система, бе да постигне пълна проследимост на процесите и служителите работещи по поръчките. Тъй като това е задължително условие за автомобилния стандарт ISO/TS 16949. С внедреното решение Dynamics NAV и допълнително разработения модул от Intelligent Systems, успяхме да отговорим на това изискване.“ , сподели инж. Димитър Върганов, мениджър проекти вИнтелигентни системи за сигурност“ ООД.

След въвеждането на Dynamics NAV се наблюдава значително подобрение в предлаганите услуги, оптимизиран е информационният поток между отделните фирмени звена и е повишена производителността на служителите. „Динамичното развитие на Интелигентни системи за сигурност и техните специфични нужди изискваха професионални и експедитивни действия по време на цялото внедряване на решението. Успяхме да оправдаем очакванията на мениджърския екип благодарение на богата функционалност на Microsoft Dynamics NAV и задълбочената експертиза на нашия екип. Благодарим за гласуването доверие!“, коментира Милена Габровска, ръководител на отдел „Консултанти“ в Intelligent Systems.

За „Интелигентни системи за сигурност“ ООД

Базирана във Враца, фирмата заема собствена площ от 12 000 кв.м., 8 000 от които производствени сгради и офиси. Производствените дейности включват електронни и електро-механични продукти, шприцване на пластмасови детайли, изработка на детайли от листова ламарина с прахово боядисване и конфекция на кабелни снопове. Един от иновативните продукти на компанията е светодиодни (LED) лампи.

Сподели

Новини и известия по имейл