Intelligent Systems Bulgaria със специално участие на 13-тата национална конференция „Системи за управление на бизнеса”

юни 03, 2013

На 30 май 2013г. в хотел Хилтън, София, се проведе тазгодишното издание на националната конференция „Системи за управление на бизнеса“ под надслов „Оптимизация чрез информационните технологии в подкрепа на бизнеса“, организирано от ICT Media. Събитието посрещна представители и специалисти от различни сфери на бизнеса, в чиито фокус бяха дискусиите около  новите тенденции и перспективи при софтуерните решения за управление на компаниите и оптимизиране на процесите.

Изпълнителният директор на Intelligent Systems Bulgaria, г-н Калин Цветанов, откри конференцията и направи обръщение към делегатите, посочвайки някои от най-актуалните тенденции в бизнес софтуера и посоки на развитие на пазара. Той обърна специално внимание на Cloud услугите в помощ на бизнеса и наблегна на нуждата от промяна и повече гъвкавост.

„Днес, компаниите се нуждаят от нов метод на използване на ИТ решения, за да повишат своята конкурентоспособност”, заяви г-н Цветанов.

По време на последвалите презентационни сесии, Търговският директор на компанията – г-н Боян Мартинов, доразви темата за Cloud услугите, сравнявайки Облачния модел на внедряване на бизнес софтуер със стандартния метод на имплементиране.

„Трите основни въпроса, вълнуващи потенциалните клиенти по отношение на Облачно внедряване, касаят сигурността на данните, достъпа до тях посредством мобилни устройства и цената, която трябва да заплатят потребителите в дългосрочен план. Във връзка с това, искам да споделя, че Облачният модел предоставя изключително високо ниво на защита на данните, произлизащо от използваните най-модерни firewall защити и професионалното отношение от страна на доставчика на услугата; непрекъснатата работа посредством таблети и смартфони е подсигурена благодарение на изключително високото ниво на Internet свързаност в България, а цената в дългосрочна перспектива излиза много по-ниска, тъй като за разлика от стандартното внедряване, Облакът не изисква от компаниите да заделят средства за режийни разходи и поддръжка на системите”, обясни г-н Мартинов.

Intelligent Systems бе представена и със специален щанд, на който делегатите получаваха повече информация за предлаганите от компанията решения и възможности за постигане на по-високи нива на ефективност на бизнеса.

Сред специалните гости, по покана на Intelligent Systems, присъстваха и г-жа Татяна Лукич – MBS Partner Lead – South Balkans, Microsoft и г-н Милен Манчев – CRM Sales Lead – South Balkans, Microsoft.

Конференцията „Системи за управление на бизнеса” изпълни своята цел, като събра на едно място над 100 софтуерни експерти и представители на бизнеса, за които технологиите не са просто опция, а задължителен елемент към поддържането на конкурентоспособност и развиване на дейността.