Intelligent Systems подобрява ключови операции в Dräger България

януари 10, 2024

Вече повече от десетилетие Intelligent Systems подпомага дигиталната трансформация на една от водещите фирми за доставка на медицинско оборудване – в Dräger България, дъщерна фирма на немския концерн Dräger.

Началото на успешното дългогодишно партньорство е поставено през 2012 г., когато екипът на Intelligent Systems внедрява Microsoft Dynamics NAV ERP система в българското представителство на компанията. По-късно през 2022 г., с цел ефективно централизирано управление на групово ниво, Dräger преминава на новата версия на ERP платформата с внедряването на глобален групов темплейт, базиран на Microsoft Dynamics 365 Business Central. Като част от групата, Dräger България също планира миграция към актуалната система.

Изпълнението на проекта от Intelligent Systems, възложен от Dräger, цели да бъде постигнат ефективен мениджмънт на номенклатура на артикули и структурирано ценообразуване. С приключването на процеса по ъпгрейд с внедряване на Dynamics 365 Business Central и преминаване към глобален темплейт са постигнати редица положителни резултати:

· Прецизни мениджмънт справки за резервни части на групово ниво, помагащи в процеса на планиране, основан на търсене и прогнозируемост;
· Ефективен мениджмънт на артикули и ценообразуване;
· Проследяващи устройства за клиент и локация;
· Следпродажбен сервиз с удължена гаранция и управление на договори;
· Автоматизирано генериране на сервизни протоколи.

След преминаването към новата версия на системата Dynamics 365 Business Central, процесът на поръчките и доставките на резервни части e значително по-качествен и бърз. Благодарение на използването на глобалния темплейт на Dräger България, мениджмънт справките са консолидирани, в синхрон с изискванията на корпорацията. Новите софтуерни системи осигуряват ефективен работен процес на всички офисни локации.“Процесът по ъпгрейд на ERP системата в Dräger България, заедно с внедряването на функционален групов темплейт, бяха важни за оптимизирането на ключови бизнес процеси. Стратегическото решение за модернизация отвори нови пазарни възможности за компанията. Високо оценяваме ефективното партньорство с екипа на Dräger по време на съвместния работен процес. То помогна да изпълним проекта по възможно най-добрия начин“, каза Маргарита Върбанова, консултант и лидер на екип D365 Business Central (NAV) в Intelligent Systems.


Планирате ли преминаване към следващата версия на вашата Dynamics 365 Business Central ERP система? Свържете се с нас, за да ви разкажем за всички новости и подобрения, и да обсъдим възможностите за вашата компания!