Intelligent Systems разшири своето портфолио със седем нови приложения за ключови индустрии

август 28, 2023

В сектора на непрекъснато развиващите се технологии и иновации Intelligent Systems успешно разшири своето портфолио със седем нови приложения през първата половина на 2023 г. Софтуерните продукти са насочени към стратегически сектори в икономиката, сред най-динамичните в световен мащаб – автомобилната индустрия, доставките и куриерските услуги, търговията на дребно.

Новите приложения, които бяха успешно сертифицирани и публикувани в Microsoft AppSource, са: Albanian Localization и Fiscalization за Dynamics 365 Finance, Albanian Language за Dynamics 365 Business Central, Bulgarian Fiscalization за Retail, Leasing и DealerBox Leasing, Couriers Integration Base, FAN Courier Integration за Румъния.

  • Albanian Localization и Fiscalization за Dynamics 365 Finance помага на албански бизнеси да синхронизират лесно Dynamics 365 Finance и Supply Chain Management с изискванията на портала за данъчните декларации в Албания (Self-Care). Инструментът е подходящ за всички албански компании, които издават безкасово фактури за B2B или B2G и са длъжни да ги фискализират.
  • Приложението Albanian Language за Dynamics 365 Business Central помага на албанския бизнес по-ефективно да работи с ERP и да отговаря на законовите изисквания. Дава възможност за създаване на отчети на албански за местните власти.
  • Bulgarian Fiscalization за Retail е разширение на вертикалното приложение Retail и стандартните функционалности за продажби и счетоводни операции на Dynamics 365 Business Central. Приложението автоматично създава предефинирани изгледи на фискален отчет, който се изпраща към фискалния принтер при транзакция за продажба в Ритейл приложението. Фискалните принтерни отчети отговарят на данъчните изисквания според българското законодателство, като съдържат всички задължителни полета с данни.
  • Лизинг за Dynamics 365 Business Central е разработено за компании, които предлагат оперативен и финансов лизинг. Позволява да се изчисляват лизингови планове с различни компоненти като базова стойност на актива, застраховане и допълнителни услуги. Решението помага в случаите, когато трябва да заявите различни лизингови условия – продължителност, първоначално плащане и оставаща сума, лихвен процент, възможност за придобиване на актива в края на лизинговия период.
  • DealerBox лизинг е иновативно приложение, предназначено за авто дилъри и вносители, които работят с Microsoft Dynamics 365 Business Central. С този инструмент успешно управлявате авто продажбите, обслужването и резервните части при предлагане на услугата финансов или оперативен лизинг. Благодарение на DealerBox лизинг лесно предлагате, сключвате договори и управлявате лизинги, като добавяте много и различни компоненти. Приложението е напълно интегрирано с вертикалното решение DealerBox, съдържащо пълна история на автомобила.
  • С нарастващия обем на е-търговията в световен мащаб и бумът на доставките, необходимостта от ефективни куриерски услуги е все по-голяма. Динамиката на пазара е стимул за бизнеса да търси начини за оптимизиране на поръчките за доставки. За да отговори на пазарните нужди, Intelligent Systems разработи приложението Couriers Integration Base за Dynamics 365 Business Central. Инструментът е подходящ за компании, които използват външен куриер доставчик за поставяне на поръчки. Couriers Integration Base осъществява интеграцията със съответния куриерски API.
  • В допълнение, за бизнеса в Румъния нашият мултинационален екип от експерти разработи FAN Courier Integration за ефикасни доставки. Благодарение на приложението става възможна интеграцията между Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP и API на FAN Courier’s (водещ куриер в Румъния). FAN Courier Integration е разширение, разработено на основата на Couriers Integration Base.

Експертизата на Intelligent Systems е фокусирана значително в разработване на най-търсените и необходими приложения, базирани на Dynamics 365 Business Central и Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management платформи. Подходът в разработките ни е изцяло насочен към нуждите на клиента и пазара.

Свържете се с нас, за да научите повече за тези приложения. Вижте нашето богато портфолио за всички решения.