Intelligent Systems сертифицира 42 приложения в ритейл, авто индустрия, транспорт и логистика, строителство, е-търговия

януари 20, 2023

През 2022 г. Intelligent Systems в партньорство с Dynamics Mobile успешно сертифицира в Microsoft AppSource 42 софтуерни приложения за индустриите ритейл, производство, авто индустрия, транспорт и логистика, строителство, банкиране, е-търговия. В основата на разработването на приложенията е вложена значимата експертиза Intelligent Systems за бизнес растеж на компаниите в индустриите.

През 2021 г. сертифицирахме 11 приложения, а през 2022 г. броят им нарасна до 31 нови приложения. В допълнение, през 2022 г. имаме 81 нови сертифицирани версии.

Най-популярните ни приложения се базират върху платформите Dynamics 365 Business Central и Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management.

Най-новото ни вертикално сертифицирано приложение Retail за Microsoft Dynamics 365 Business Central е разработено за нуждите на малкия и среден бизнес – от облекло и обувки, бързооборотни стоки и електроника, до оборудване, козметика и хотелиерство. Това е унифицирано POS и Store решение върху платформата Dynamics 365 Business Central, където POS данните по транзакциите са напълно интегрирани със счетоводните и инвентарни операции и записи. Решението е подходящо за търговци с до 30 магазина, или бизнеси на едро, които оперират с POS терминали. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

DealerBox Automotive Dealership Management System е вертикално решение за автомобилната индустрия, базирано на Dynamics 365 Business Central ERP за авто дилъри и вносители. Новите версии на приложението са насочени към цялостно обслужване на клиента от покупката до собствеността на автомобила. Всички процеси, свързани с продажбата, резервните части и сервизното обслужване, са автоматизирани. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Dynamics Trans е базирано на Microsoft 365 Business Central и управлява всички транспортни и спедиторски операции от единствена платформа. Ключовите функционалности включват бизнес операции в авто парка, вътрешен и междуфирмен транспорт. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Специализираното ERP решение 4construction на облаке за средния и голям бизнес с проектен мениджмънт в строителството на платформата Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management. Софтуерът обединява всички бизнес операции, като предоставя цялостен поглед върху проекти, договори, машини, персонал и ресурси. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

ПриложениетоExternal Database Connector спомага за трансфер на данни от всяка външна база данни към Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS или внедрена ERP система. Решението е подходящо за работа с повече ключови бизнес партньори, където е необходима гъвкавост в ежедневните взаимоотношения и използване на съществуващи бази данни. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Ако управлявате компании с много офиси и различни юридически подразделения, а бизнес стратегията ви предвижда разширяване, Master Data and Documents Replication Management за Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS, или като внедрена ERP система, помага за трансфер на данни до различните клонове и дружества, като организира бази данни в категории през една мастър компания и ги репликира в друга компания. Приложението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Бизнесите с електронна търговия често се сблъскват с проблеми с непълни бази данни за стоките. В отговор на тези нужди екипът ни разработи E-commerce Integration Framework – интерфейс за програмиране на приложения (API), който прави връзка между платформа за е-търговия и Dynamics 365 Business Central. Приложението може да се интегрира с най-популярните платформи за е-търговия: nopCommerce, BigCommerce, Magento, Wix, ShopWired, WooCommerce, Vtex. Решението е сертифицирано и достъпно в Microsoft AppSource.

Какви други функционалности имат нашите най-популярни приложения?  Свържете се  с нас за повече информация, за да подобрите бизнес процесите си през 2023 г.