Intelligent Systems сключи споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“

април 28, 2021

Intelligent Systems ще съдейства на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за подготовката на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката, управлението, финансите, счетоводството и одита, и анализа и моделирането на големи данни в бизнеса чрез повишаване на техните теоретични знания и развиване на практически умения.

На този етап, Intelligent Systems се включи с лектори (Иван Диков, Станислава Илиева, Мария Цолова), които демонстрираха функционалностите на Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Sales и Marketing по време на занятия по „Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)” от магистърска програма „Управленски информационни системи (MIS)” с преподаване на английски език. Курсът се посещава освен от български студенти и от студенти от страни членки на Европейския съюз, пристигнали на обмен в Стопанския факултет по програма Erasmus+. Специалистите от CRM екипа ни споделиха опит от внедряването на бизнес приложенията, различни бизнес казуси и ноу-хау в сферата на маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти.

Intelligent Systems сключи споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“
Intelligent Systems сключи споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“
Intelligent Systems сключи споразумение за сътрудничество със СУ „Св. Климент Охридски“

Снимки от проведените лекции

За студентите е осигурен индивидуален достъп до Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Sales and Marketing с общите усилия на Microsoft Business Applications Academic Community, екипa на Intelligent Systems и доц. д-р Камен Спасов от Стопанския факултет. От следващия семестър Стопанския факултет на Софийския университет ще ползва и лицензи за Microsoft Dynamics 365 Business Central. Intelligent Systems е местения партньор за имплементиране на бизнес приложенията.

За нас е истинско удоволствие да сме част от учебния процес в СУ „Св. Кл. Охридски“ и се надяваме, че опитът и съветите на нашите колеги ще бъдат от полза на бъдещите професионалисти в сферата на ERP и CRM технологиите.