Качественият мениджмънт на НПО бази данни се нуждае от нестандартно софтуерно решение

септември 07, 2022

Успешният мониторинг и мениджмънт на разнообразна база данни членове при бизнес асоциациите или НПО организациите обикновено е огромно предизвикателство. Броят на компаниите членове в тези организации е различен и може да се движи между 50 и 2000 фирми, което прави тези обединения уникални по структура.

По тази причина специализираните софтуерни решения са необходими, за да могат тези организации да извършват гладко всекидневни дейности, както и да управляват успешно паричните си потоци.

На практика статусите на различните компании членове съдържат ключова информация, която е важна не само за счетоводителите и финансовите мениджъри, но би могла да е добър източник на налична съдържателна информация за топ мениджмънта на компанията.

За да отговори на тези предизвикателства, екипът на Intelligent Systems разработи приложението Membership Fees Management for NGO за Dynamics 365 Sales, което да проследява статуса на всяка компания във връзка с нейния членски внос и задължения.

Приложението има функционалности, които позволяват създаването на проформа фактури и проследява работата на мениджър продажби, както и на цялата организация с помощта на дашборд изгледи. Решението е съвместимо с Microsoft Dynamics 365, като поддържа достъп до бази данни, осигурява защита и взаимодействие и същевременно гарантира интегритета и сигурността на данните. 

Управителите на фирми, заедно с мениджъри събития и маркетинг, обикновено търсят всякаква информация, свързана с профили на компаниите, статус на членски внос и платени такси, участие в различни събития, както и информация за общия брой на членовете. Новите функционалности ефективно осигурява достъп до цялата налична информация, като дава възможност за отпечатване на проформи фактури, генерирани през различни фирмени контакти.

Ако вашата компания се нуждае от по-добро структуриране на данните, динамично планиране на активностите и проследяване на плащанията от членовете, новото приложение ще допринесе значително за по-добрата организация на процесите. То е създадено в полза на организациите, които се стремят към по-тясно взаимодействие с членовете си и изграждане на цялостна корпоративна визия за постигане на целите.

Приложението е сертифицирано и е достъпно в Microsoft AppSource

Какви са допълнителните ползи за вашия бизнес, ако изберете приложението Membership Fees Management for NGO?  Свържете се с нас за повече информация. 

Разгледайте богато ни портфолио, за да научите повече за останалите приложения, създадени от нашия екип.