Microsoft реализира Microsoft Dynamics NAV 2009

декември 02, 2008

Microsoft Dynamics NAV 2009 е лесно за употреба решение за управление на бизнеса, което прави работата по-ефективна и предоставя на компаниите гъвкавост да посрещнат нови възможности и да постигнат значителен растеж. Новата версия прави пробив в работата на отделния потребител като цели да се увеличи и подобри използването на ERP и индивидуалната и фирмената продуктивност. Технологичните иновации улесняват достъпа до информация, увеличават  организационната гъвкавост, ускоряват интеграцията с широк спектър от приложения и засилват възможностите за справки дори и в най-високо специализираните отрасли. Всичко това е направено заедно със стремеж да се запази опростеността на решението, което винаги е било основна цел за продуктите от линията Microsoft Dynamics. Никога обаче не са полагани толкова големи усилия за версия на Microsoft Dynamics NAV – от продължително проучване желанията на клиентите и пълна промяна на архитектурата до фокуса върху качеството на системата.

Microsoft Dynamics NAV 2009 въвежда няколко нови възможности:

  • Осигурява ролево базиране на интерфейсите, което помага на служителите да работят по-ефективно
  • Системата е адаптирана да посрещне новите бизнес изисквания чрез подобрена гъвкавост
  • Възможност за лесно свързване на Microsoft Dynamics NAV 2009 към широк спектър от приложения с .NET Web services
  • Осигурява нови опциии за изготвяне на справки така, че да са интуитивни за работа и лесни за разпространение
  • Максимизира ползата от предишни инвестиции в продукти и технологии на Microsoft като Microsoft Windows SharePoint Services и Microsoft SQL Server 2008

„Клиенти и партньори днес се сблъскват с комплексни проблеми. Клиентите трябва да ускорят операциите и да намерят начин да оползотворяват ресурсите по-ефективно, докато партньорите търсят възможности да създават и поддържат вертикални решения. Microsoft Dynamics NAV 2009 ни позволява да отговорим на нуждите на средните компании в настоящия икономически климат и да подкрепяме инвестициите на партньорите си. Използвайки ролево базираното и лесно за употреба ERP решение и двете групи могат да повишат продуктивността си и да максимизират ефективността на работа,“ коментира Кирил Татаринов, корпоративен вицепрезидент на Microsoft Business Solutions, по отношение пускането на пазара на новата версия на ERP системата.

Microsoft Dynamics NAV 2009 е вече реализиран в 14 страни, сред които Канада, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Холандия, Испания, Великобритания и САЩ. За България продуктът се очаква да бъде на пазара в средата на следващата година.

За повече информация: http://www.microsoft.com/dynamics/nav.