Приложението Couriers Integration Base оптимизира процеса на доставки

юли 17, 2023

С разрастването на електронната търговия в световен мащаб и непрекъснато увеличаващият се обем на пратките, необходимостта от ефективни куриерски услуги е все по-голяма. Динамиката на пазара е стимул за компаниите да търсят начини за ефективност и оптимизация на процесите на обработка на поръчки и доставка.

За да отговори на тези изисквания, Intelligent Systems разработи приложението Couriers Integration Base за Dynamics 365 Business Central. Софтуерният инструмент е насочен към компании, които възлагат доставката на поръчки на куриерски фирми.

Чрез иновативното приложение се осъществява интеграция между Microsoft Dynamics 365 Business Central и приложен програмен интерфейс (API) на всеки доставчик на куриерски услуги. Благодарение на приложението е възможно стандартизирано и унифицирано управление на всички видове интеграции за куриери.

С помощта на новите функционалности, компаниите спестяват часове, необходими за обработка и заявки за доставки. Ключово предимство на решението Couriers Integration Base е, че управлява всички интеграции с куриери в един и същи документ. С приложението се работи изключително лесно заради бързата инсталация и възможност за добавяне на интеграции с API на всеки от многобройните доставчици на куриерски услуги.

Компанията, извършваща доставки, може да се възползва от създаването на един документ, който събира данни от всички съществуващи документи за покупки, продажби или размяна на информация. Системата позволява комбинирането на различни видове документи в една заявка за куриер и запазването на новата информация за всички куриерски офиси и услуги. Това значително спестява време и минимизира възможността за грешки.

Решението Couriers Integration Base е съвместимо технологично с всички други приложения за куриери, разработени от Intelligent Systems.
Какви допълнителни функционалности има новото приложение? Свържете се с нас за повече подробности.