Приложението Dynamics Agro осигурява всеобхватен бизнес процес в земеделския бизнес

октомври 26, 2022

Високата производителност в агро индустрията е ключов фактор за успешен бизнес. Добрият контрол върху работата на всички производствени отдели и прецизното планиране на тяхната дейност зависят от цялостно технологично решение.

Приложението Dynamics Agro, разработено от специалистите на Intelligent Systems, помага за извършването на всеобхватни бизнес операции в агро сектора за производството на зърно, торове, семена и препарати, както и търговията с тях. Dynamics Agro премина успешна сертификация от Microsoft и е достъпен в Microsoft AppSource.

Софтуерното решение е резултат на натрупан опит от разрешени казуси с клиенти в бранша. Широкият обхват на функционалностите отговаря на нуждите на ключови отдели и дейности на компаниите в агро индустрията. Функционалностите, свързани с договори, договорни лимити, лабораторни анализи, кантарни поръчки, планиране на производството, складови операции и машинен парк, гарантират многобройни ползи при извършване на тези дейности. За нуждите на организацията те са обединени в единна платформа и са организирани в модули.

Ключови ползи от използването на приложението са по-доброто управление на процесите и ресурсите, стриктен контрол на качеството, прецизно проследяване на складовите наличности и надеждна поддръжка на превозните средства.

Свържете се се с нас, за да ви разкажем как разработените функционалности на Dynamics Agro подпомагат цялостно процесите в земеделския бизнес. Иновативното решение работи конкретно за вас и стимулира бизнес резултатите ви.