Промени в лицензирането на Dynamics 365

октомври 15, 2019

Този месец, октомври 2019, ще влязат в сила основни промени в лицензирането на приложенията от семейството на Dynamics 365. Цялостното решение под формата на множество приложения, което познаваме, вече ще съществува под формата на лицензиране, фокусирано върху самите приложения. Тоест, вместо клиентът да закупува Customer Engagement, Unified Operations или Dynamics 365 план, той ще се абонира към конкретни приложения, които отговарят най-добре на нужните му. Ето най-важните моменти от промените в лицензирането:

Какво ще се промени

  • Customer Engagement, Unified Operations, и Dynamics 365 плановете вече няма да се предлагат
  • Отделните приложения, които бяха част от тези планове (като Sales, Field Service, Customer Service и т.н.) ще се предлагат под формата на основни и допълнителни лицензи. Основният лиценз е първият закупен от клиента за неговата компания. Допълнителен лиценз е всяко допълнително приложение, което клиента решава да придобие, след като вече притежава основен лиценз.
  • Модулът Finance and Operations ще бъде разделен на две отделни приложения – Supply Chain Management и Finance

Какво ще остане същото

  • Няма да има промяна по API
  • Процесът по връщане/анулиране и услугите ни по поддръжка няма да бъдат засегнати
  • Ще продължим да предлагаме технологични решения, които дават измерими резултати и са напълно съвместими с друг софтуер на Microsoft

Как работи

Както вече отбелязахме, клиентът трябва първо да закупи основен лиценз за всеки потребител на Dynamics в компанията. Когато вече притежава основен лиценз, клиентът може да добави колкото още допълнителни приложения желае към всеки основен лиценз. Например, ако има отделен потребител в компанията, който има нужда от приложенията Sales и Customer Service, компанията може да избере да закупи основен лиценз за Sales и допълнителен лиценз за Customer Service.

Когато компанията иска да закупи основен и допълнителен лиценз едновременно, основен лиценз трябва да бъде този, който е по-скъп. Подробности около ценовата листа тук:

Ценообразуване

Новите цени са структурирани по следния начин: всички приложения се заплащат на потребител на месечна база, освен приложението Marketing, което се плаща на месечна база за цялата компания.

Имате ли въпроси? Свържете се с нас, за да научите повече.