Проследявайте ефективно фиксираната стандартна цена на вашите продукти с приложението Advanced Manufacturing: Capacity Cost Revaluation  

август 24, 2022

Екипът на Intelligent Systems разработи приложение за производствения сектор, което гарантира ефективна преоценка на разходите за количеството продукция. Capacity Cost Revaluation предоставя прецизно планиране, ефективна промяна и управление на разходите. To е напълно съвместимo с Dynamics 365 Business Central, като премина успешна сертификация и е достъпно в Microsoft Appsource

Advanced Manufacturing: Capacity Cost Revaluation е второто приложение, което разработихме за нуждите на производствената индустрия. Значими ползи от интегрирането и пряката работа с приложението биха имали компании с по-дълги производствени цикли, които обхващат множество счетоводни периоди и се нуждаят от детайлно проследяване на действителните разходи. 

Как приложението помага във всекидневната работа? 

Искате подробен и ясен отчет за вашите разходи и печалба? Можете да разчитате на функционалностите на Capacity Cost Revaluation. Нуждаете ли се от подробно изчисляване на производствените поръчки и информация за очакваните и действителните разходи за материали, класирани по категории? Добавете Capacity Cost Revaluation към вашата система за управление на ресурсите. 

Компаниите, които използват приложението, могат да правят отчети въз основа на елементите на производствените разходи. Финалният отчет ще съдържа  разбивка на разходите за производствена мощност и материали. Така бизнесът може  да подобри ефективността си и да проследява стойността на единица продукция, което води и до оптимизиране на разходите. 

А какви ще бъдат другите ползи за Вашия бизнес, ако изберете Advanced Manufacturing: Capacity Cost Revaluation? Свържете се с нас за повече информация. 

Разгледайте богато ни портфолио, за да научите повече за останалите приложения, създадени от нашия екип.