Quality Management за Dynamics 365 Business Central помага да се придържате към високите изисквания за качество на Вашата индустрия

април 05, 2022

Вашето производство обвързано ли е със строги изисквания, свързани с качеството? Искате ли да проследявате ефективно качеството на различни материали или произведени стоки? Приложението Quality Management ще Ви помогне за това. То представлява полезно допълнение към Dynamics 365 Business Central, разработено от Intelligent Systems. Quality Management е част от богатото портфолио със сертифицирани приложения на компанията, които са достъпни в Microsoft AppSource.

Приложението е създадено с цел да подпомага организациите от различни индустрии да проследяват качеството на доставените или собствените суровини, както и на произведените стоки. Освен това, чрез него организациите могат да посрещнат и отговорят на стриктните изисквания на индустрията, в която оперират. Благодарение на практичните функционалности на приложението, потребителите могат да поддържат винаги високо качество на закупените, окомплектованите или произведените стоки.

Компаниите, използващи Quality Management, могат да настройват параметри и референтни стойности, свързани с качеството, да измерват различни предварително дефинирани индикатори по отношение на материалите и стоките, да пазят записи, както и да генерират справки за направените тестове. В допълнение, приложението позволява някои от операциите да се извършват и автоматично. Така компаниите могат да подобрят ефективността си и да ограничат възможността за допускане на грешки, което води и до оптимизиране на разходите.

За да научите повече за приложението Quality Management, можете да се свържете с нас.